Trápí Vás rostoucí inflace a uvažujete o investování do zemědělské půdy?

  • 11 měsíců ago
  • 1

Jak se hodnotí bonita zemědělské půdy a kde v ČR/na Moravě je zemědělská půda nejkvalitnější?

Bonita půdy komplexně vyjadřuje její vlastnosti z hlediska půdních typů (např. hnědozem, černozem, nivní půdy), umístění v klimatických pásmech, sklonitost a orientaci pozemků vůči světovým stranám. Hodnota BPEJ je daná vyhláškou a pohybuje se v rozmezí 0 – 20 Kč/m2. Zjednodušeně můžeme říci, že čím je vyšší hodnota, tím je kvalitnější půda. Pokud budeme vycházet z tohoto principu, nejkvalitnější půdy se nachází v oblastech Jižní Moravy, Střední Moravy, malé lokality Severní Moravy (okres Opava), v Polabské nížině a některých okresech Ústeckého kraje (Louny, Litoměřice). Nejúrodnější půdy v ČR se nachází v etnografické oblasti střední Moravy zvané Haná, která zahrnuje okresy Vyškov, Prostějov, Olomouc, Šumperk, Přerov a Kroměříž.

Jaká je průměrná cena za m2 nejkvalitnější zemědělské půdy a jak její cena roste v čase?

Aktuálně průměrná tržní cena zemědělské půdy v ČR činí 25,35 Kč/m2 (zdroj farmy.cz). Tržní ceny v jednotlivých lokalitách se však výrazně liší.
Průměrná tržní cena zemědělských pozemků za posledních 15 let se zvýšila z 6,83 Kč/m2 v roce 2005 na 25,35 Kč/m2 v roce 2020 (zdroj farmy.cz).

Jaký investiční horizont je vhodný pro investici do zemědělské půdy?

Doporučujeme střednědobý investiční horizont s dobou trvání investice 36 měsíců.

Jak se hodnotí bonita zemědělské půdy a kde v ČR/na Moravě je zemědělská půda nejkvalitnější?

Bonita půdy komplexně vyjadřuje její vlastnosti z hlediska půdních typů (např. hnědozem, černozem, nivní půdy), umístění v klimatických pásmech, sklonitost a orientaci pozemků vůči světovým stranám. Hodnota BPEJ je daná vyhláškou a pohybuje se v rozmezí 0 – 20 Kč/m2. Zjednodušeně můžeme říci, že čím je vyšší hodnota, tím je kvalitnější půda. Pokud budeme vycházet z tohoto principu, nejkvalitnější půdy se nachází v oblastech Jižní Moravy, Střední Moravy, malé lokality Severní Moravy (okres Opava), v Polabské nížině a některých okresech Ústeckého kraje (Louny, Litoměřice). Nejúrodnější půdy v ČR se nachází v etnografické oblasti střední Moravy zvané Haná, která zahrnuje okresy Vyškov, Prostějov, Olomouc, Šumperk, Přerov a Kroměříž.

Jaká je průměrná cena za m2 nejkvalitnější zemědělské půdy a jak její cena roste v čase?

Aktuálně průměrná tržní cena zemědělské půdy v ČR činí 25,35 Kč/m2 (zdroj farmy.cz). Tržní ceny v jednotlivých lokalitách se však výrazně liší.
Průměrná tržní cena zemědělských pozemků za posledních 15 let se zvýšila z 6,83 Kč/m2 v roce 2005 na 25,35 Kč/m2 v roce 2020 (zdroj farmy.cz).

Jaký investiční horizont je vhodný pro investici do zemědělské půdy?

Doporučujeme střednědobý investiční horizont s dobou trvání investice 36 měsíců.

Jaká jsou rizika spojená s investicemi do zemědělské půdy?

Základním rizikem je správné určení tržní ceny ve vztahu k parametrům konkrétního souboru pozemků.

Správné posouzení parametrů pozemků, zkušenosti s obchodováním zemědělských pozemků, znalost tržních cen v jednotlivých lokalitách, znalost problematiky pachtovních smluv a nakonec i znalosti z oboru zemědělství jsou těmi činiteli, které odlišují úspěšné obchodníky a investory od těch méně úspěšných.

Jak mohu do Agrárního půdního fondu vstoupit a jaké průměrné roční zhodnocení nabízí?

Minimální částka investice začíná na 100.000 Kč.
Společnost nabízí přímou investici do nákupu zemědělských pozemků vytvořením portfolia parametrizovaných pozemků se zajištěným výnosem. Zajištěný výnos činí 8,5 % při době trvání investice do 12 měsíců nebo 10 % při době trvání investice 12 – 60 měsíců. Po celou dobu trvání investice je klient vlastníkem pozemků.

Compare listings

Compare