Člen skupiny APF GROUP
LIKVIDNÍ FINANČNÍ REZERVA SKUPINY APF GROUP: 17 213 475 KČ (K 11.5.2023)

Spolupráce

Společnost Agrární půdní fond s.r.o. navázala spolupráci s níže uvedenými podnikatelskými subjekty.