Člen skupiny APF GROUP
LIKVIDNÍ FINANČNÍ REZERVA SKUPINY APF GROUP: 11 365 936 Kč (k 30.8.2023)

Investiční zemědělské pozemky – konzervativní investice

Realizace obchodu se řídí platnými Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Agrární půdní fond s.r.o. pro daný produkt.

 • Reálná investice se zajištěným ročním výnosem.
 • Minimální zajištěný výnos je stanoven jako základní referenční sazba + riziková přirážka 2 % p.a.
 • Základní referenční sazba odpovídá diskontní sazbě vyhlašované ČNB
 • Doba trvání investice je 12 – 60 měsíců
 • Minimální částka investice činí 500 000 Kč
 • Správní odměna činí 6 % z hodnoty investice
 • Po celou dobu trvání investice je klient vlastníkem pozemků
 • Zajištěný výnos je sjednán na základě podepsané smlouvy o smlouvě budoucí kupní (SoSB)
 • Výplata výnosu je součástí smlouvy o smlouvě budoucí kupní a je stanovena následovně:
  • v případě doby trvání investice 12 měsíců k datu vypořádání kupní ceny z prodeje pozemků
  • v případě doby trvání investice 24 a více měsíců platba výnosu ve výši 12 % vždy po uplynutí 12 měsíců od data nabytí pozemků (zápis do KN)
  • poslední platba k datu vypořádání kupní ceny z prodeje pozemků (prodejní cena bez vyplacených výnosů)
 • V případě odpovídajících tržních podmínek je možné pozemky zpeněžit s vyšším výnosem, než je zajištěný výnos.
 • Tyto podmínky jsou platné od 1.6.2023 pro nové klienty společnosti Agrární půdní fond s.r.o.