Člen skupiny APF Group
LIKVIDNÍ FINANČNÍ REZERVA SKUPINY APF GROUP: 16 115 188 KČ (K 15.3.2023)

Individuální portfolio

Realizace obchodu se řídí platnými Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Agrární půdní fond s.r.o. pro daný produkt.

 • Reálná investice s individuálním ročním výnosem a s průběžným vyplácením výnosu
 • Minimální částka investice činí 2 500 000 Kč
 • Doba trvání investice je 12 – 60 měsíců
 • Po celou dobu trvání investice je klient vlastníkem pozemků
 • Správní odměna činí 7,5 % z hodnoty investice
 • Kombinace individuálního výnosu se zajištěným minimálním ročním výnosem 17 %
 • Dodatečná individuální odměna APF při dosažení vyššího ročního výnosu než 17 %
 • Zajištěný výnos je sjednán na základě podepsané smlouvy o smlouvě budoucí kupní (SoSB)
 • Výplata zajištěného výnosu je součástí smlouvy o smlouvě budoucí kupní a je stanovena následovně:
  • v případě doby trvání investice 12 měsíců k datu vypořádání kupní ceny z prodeje pozemků
  • v případě doby trvání investice 24 a více měsíců platba výnosu ve výši 17 % z celkové kupní ceny pozemků vždy po uplynutí 12 měsíců od data nabytí pozemků (zápis do KN)
  • poslední platba k datu vypořádání kupní ceny z prodeje pozemků (prodejní cena bez vyplacených výnosů)
  • individuálně po dohodě s klientem
 • Diverzifikace portfolia pozemků podle zvolené strategie klientem
 • Tyto podmínky jsou platné od 1.12.2022 pro nové klienty společnosti Agrární půdní fond s.r.o.