Člen skupiny APF GROUP
LIKVIDNÍ FINANČNÍ REZERVA SKUPINY APF GROUP: 17 213 475 KČ (K 11.5.2023)

Individuální portfolio – institucionální a privátní investoři

Realizace obchodu se řídí platnými Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Agrární půdní fond s.r.o. pro daný produkt.

 • Reálná investice s průběžným vyplácením výnosu
 • Minimální zajištěný výnos je stanoven jako základní referenční sazba + riziková přirážka 4 % p.a.
 • Základní referenční sazba odpovídá diskontní sazbě vyhlašované ČNB
 • Minimální částka investice činí 10 000 000 Kč
 • Doba trvání investice na dobu neurčitou se 6 měsíční výpovědní lhůtou, minimálně však 12 měsíců
 • Po celou dobu trvání investice je klient vlastníkem pozemků
 • Správní odměna činí 7,5 % z hodnoty investice
 • Dodatečná individuální odměna APF při dosažení vyššího ročního výnosu než MZV
 • Zajištěný výnos je sjednán na základě podepsané smlouvy o smlouvě budoucí kupní (SoSB)
 • Individuální nastavení výplaty zajištěného výnosu je součástí smlouvy o smlouvě budoucí kupní (měsíční, čtvrtletní, …)
 • Diverzifikace portfolia pozemků podle zvolené strategie klientem
 • Tyto podmínky jsou platné od 20.3.2023