Člen skupiny APF Group
LIKVIDNÍ FINANČNÍ REZERVA SKUPINY APF GROUP: 16 115 188 KČ (K 15.3.2023)

Dlouhodobá investice do zemědělských pozemků

Realizace obchodu se řídí platnými Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Agrární půdní fond s.r.o. pro daný produkt.

 • Reálná investice se zajištěným ročním výnosem 15 % s průběžným čtvrtletním vyplácením výnosu
 • Dlouhodobá investice s dobou trvání 60 měsíců
 • Minimální hodnota investice činí 500 000 Kč
 • Po celou dobu trvání investice je klient vlastníkem pozemků
 • Správní odměna činí 8,5 % z hodnoty investice
 • Kombinace individuálního výnosu se zajištěným ročním výnosem 15 %
 • Dodatečná individuální odměna APF při dosažení vyššího ročního výnosu než 15 %
 • Zajištěný roční výnos je sjednán na základě podepsané smlouvy o smlouvě budoucí kupní (SoSB)
 • Výplata výnosu je součástí smlouvy o smlouvě budoucí kupní a je stanovena následovně:
  • první platba po uplynutí 3 měsíců od data nabytí pozemků ve výši 3,75 % z ročního zajištěného výnosu vyplácená čtvrtletně po celou dobu trvání investice
  • poslední platba k datu vypořádání kupní ceny z prodeje pozemků (prodejní cena bez vyplacených výnosů), nejpozději však do 60 měsíců
 • Diverzifikované portfolio o minimálně 2 souborech pozemků (minimálně 2 různá katastrální území)
 • Tyto podmínky jsou platné od 1.12.2022 pro nové klienty společnosti Agrární půdní fond s.r.o.