Produkty

Zemědělství je nedílnou součástí primárního sektoru národního hospodářství České republiky. Jeho důležitost není pouze ve výrobě potravin a ostatních zemědělských produktů, ale má také velký význam pro zachování kulturní krajiny a v rámci ekologického přístupu k životnímu prostředí.

V České republice se pěstují všechny plodiny charakteristické pro zeměpisnou a klimatickou polohu země. Jsou to všechny hlavní druhy obilovin (pšenice, ječmen, žito, oves a kukuřice), cukrová řepa na výrobu cukru, brambory, olejniny (řepka), len, chmel, ovoce, zelenina a vinná réva. V živočišné výrobě se v České republice chová hlavně skot (pro mléko a maso), prasata, drůbež.

Celková výměra zemědělského půdního fondu České republiky je 4 269 tis. ha (54,1 % celkové rozlohy státu). Její největší část připadá na půdu ornou, i když její rozloha klesá. Na druhé straně se zvětšuje plocha trvalých travních porostů.

80 % zemědělských pozemků je propachtováno. 75 % vlastníků půdy představují fyzické osoby.

Proč investovat
do zemědělské půdy?

Investovat s námi do zemědělské půdy se vyplatí.
Ubráníte se tak inflaci a zhodnotíte své úspory.

CHCI INVESTOVAT

TRANSPARENTNOST

Klient je vždy informován, jaké pozemky kupuje a za jakých
podmínek.

JEDNODUCHOST

Veškerou smluvní dokumentaci připravíme a zajistíme
úspěšnou realizaci obchodu.

ZAJIŠTĚNÍ

Klient je po celou dobu výlučným vlastníkem pozemků –
reálná investice.

NÍZKÁ MÍRA RIZIKA

Zemědělská půda má stabilní vývoj tržních cen a
nepodléhá výkyvům tržních ceny jako jiná aktiva (např.
akcie, dluhopisy, podílové listy, komodity, kryptoměny,
nemovitosti určené k bydlení a komerční nemovitosti).

ZKUŠENOST

Jsme zkušenými obchodníky a investory se znalostí trhu se
zemědělskou půdou.

RELATIVNÍ BEZPRACNOST

Klient má povinnost (pokud ze zákona vznikne) zaplatit
jednou ročně daň z nemovitých věcí a po prodeji pozemků
(uzavření pozice) uhradit daň z příjmu za zdaňovací období,
ve kterém příjmu dosáhl.

Porovnání jednotlivých
produktů skupiny APF

INVESTIČNÍ ZEMĚDĚLSKÉ POZEMKY (IZP)

DLOUHODOBÁ
INVESTICE (DIZP)

INDIVIDUÁLNÍ
PORTFOLIO (IP)

DLUHOPIS APFD 7,5/25

Dluhopis APFCD 9,5/25

VÝŠE INVESTICE

INVESTIČNÍ ZEMĚDĚLSKÉ POZEMKY (IZP)

min 300 000 Kč

DLOUHODOBÁ
INVESTICE (DIZP)

min 500 000 Kč

INDIVIDUÁLNÍ
PORTFOLIO (IP)

min 2 500 000 Kč

DLUHOPIS APFD 7,5/25

min 100 000 Kč

Dluhopis APFCD 9,5/25

min. 50.000 Kč

DOBA INVESTICE

INVESTIČNÍ ZEMĚDĚLSKÉ POZEMKY (IZP)

1-5 let

DLOUHODOBÁ
INVESTICE (DIZP)

5 let

INDIVIDUÁLNÍ
PORTFOLIO (IP)

1-5 let

DLUHOPIS APFD 7,5/25

36 měsíců

Dluhopis APFCD 9,5/25

36 měsíců

očekávaný výnos

INVESTIČNÍ ZEMĚDĚLSKÉ POZEMKY (IZP)

12 % p.a.

DLOUHODOBÁ
INVESTICE (DIZP)

15 % p.a.+

INDIVIDUÁLNÍ
PORTFOLIO (IP)

individuálně podle strategie

DLUHOPIS APFD 7,5/25

7,5 % p.a.

Dluhopis APFCD 9,5/25

9,5 % p.a.

ZAJIŠTĚNÝ VÝNOS

INVESTIČNÍ ZEMĚDĚLSKÉ POZEMKY (IZP)

12 % p.a.

DLOUHODOBÁ
INVESTICE (DIZP)

15 % p.a.

INDIVIDUÁLNÍ
PORTFOLIO (IP)

17 % p.a.

DLUHOPIS APFD 7,5/25

7,5 % p.a.

Dluhopis APFCD 9,5/25

9,5 % p.a.

VLASTNICTVÍ POZEMKŮ

INVESTIČNÍ ZEMĚDĚLSKÉ POZEMKY (IZP)

klient

DLOUHODOBÁ
INVESTICE (DIZP)

klient

INDIVIDUÁLNÍ
PORTFOLIO (IP)

klient

DLUHOPIS APFD 7,5/25

APF

Dluhopis APFCD 9,5/25

APF

SPRÁVNÍ ODMĚNA

INVESTIČNÍ ZEMĚDĚLSKÉ POZEMKY (IZP)

7,5 %

DLOUHODOBÁ
INVESTICE (DIZP)

8,5 % z investice +
20 % z výnosu nad 15 %

INDIVIDUÁLNÍ
PORTFOLIO (IP)

7,5 % z investice +
20 % z výnosu nad 17 %

DLUHOPIS APFD 7,5/25

0 %

Dluhopis APFCD 9,5/25

0 %

DIVERZIFIKACE

INVESTIČNÍ ZEMĚDĚLSKÉ POZEMKY (IZP)

částečná podle
výše investice

DLOUHODOBÁ
INVESTICE (DIZP)

optimálně 2 katastrální území

INDIVIDUÁLNÍ
PORTFOLIO (IP)

individuálně podle strategie

DLUHOPIS APFD 7,5/25

zajišťuje APF

Dluhopis APFCD 9,5/25

zajišťuje APF

PRŮBĚŽNÉ VYPLÁCENÍ VÝNOSŮ

INVESTIČNÍ ZEMĚDĚLSKÉ POZEMKY (IZP)

ano, ročně

DLOUHODOBÁ
INVESTICE (DIZP)

ano, čtvrtletně

INDIVIDUÁLNÍ
PORTFOLIO (IP)

ano, individuálně

DLUHOPIS APFD 7,5/25

ano, pololetně

Dluhopis APFCD 9,5/25

ano, čtvrtletně

VÝHODY

INVESTIČNÍ ZEMĚDĚLSKÉ POZEMKY (IZP)

investice od nízkých částek s volitelnou dobou trvání investice

DLOUHODOBÁ
INVESTICE (DIZP)

nejžádanější produkt
se čtvrtletní výplatou výnosu

INDIVIDUÁLNÍ
PORTFOLIO (IP)

individuální podmínky

DLUHOPIS APFD 7,5/25

pasivní investice s fixním výnosem pro menší střadatele

Dluhopis APFCD 9,5/25

pasivní investice s fixním výnosem pro menší střadatele

Průvodce realizací investice
do zemědělské půdy

1

Vyberete si typ produktu a určíte celkovou částku, kterou chcete investovat.

2

My vypracujeme návrh portfolia zemědělských pozemků podle zvoleného typu produktu.

3

Ve spolupráci s RK vyhotovíme smluvní dokumentaci pro nákup pozemků.

4

Správní odměnu za správu portfolia hradíte na základě uzavřené rezervační smlouvy na účet spolupracující RK a námi vystavené faktury.

5

Kupní cena za jednotlivé pozemky je vypořádána prostřednictvím úschovního účtu (bankovní úschova).

více informací
6

Po převodu vlastnického práva k pozemkům ve váš prospěch společně uzavřeme smlouvu o smlouvě budoucí kupní. Budoucí kupní cena je navýšena o zajištěný výnos.

7

Zajistíme uzavření dodatku, popř. nové smlouvy, k existující pachtovní smlouvě k předmětným pozemkům.

8

Před ukončením doby trvání investice v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami zajistíme zpeněžení pozemků prostřednictvím spolupracující RK.

9

Vypořádání prodeje pozemků probíhá stejným způsobem jako nákup. Kupní cena je uhrazena na váš účet v souladu s uzavřenou kupní smlouvou.

10

V případě, že se nám nepodaří zajistit prodej pozemků, pozemky odkoupíme na základě uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí kupní.

Produkty skupiny APF

Investiční zemědělské pozemky

Realizace obchodu se řídí platnými Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Agrární půdní fond s.r.o. pro daný produkt.

 • Reálná investice se zajištěným ročním výnosem 12 %
 • Doba trvání investice je 12 – 60 měsíců
 • Minimální částka investice činí 300.000 Kč (platí pro nové klienty)
 • Správní odměna činí 7,5 % z hodnoty investice
 • Po celou dobu trvání investice je klient vlastníkem pozemků
 • Zajištěný výnos je sjednán na základě podepsané smlouvy o smlouvě budoucí kupní (SoSB)
 • Výplata výnosu je součástí smlouvy o smlouvě budoucí kupní a je stanovena následovně:
  • v případě doby trvání investice 12 měsíců k datu vypořádání kupní ceny z prodeje pozemků
  • v případě doby trvání investice 24 a více měsíců platba výnosu ve výši 12 % vždy po uplynutí 12 měsíců od data nabytí pozemků (zápis do KN)
  • poslední platba k datu vypořádání kupní ceny z prodeje pozemků (prodejní cena bez vyplacených výnosů)
 • V případě odpovídajících tržních podmínek je možné pozemky zpeněžit s vyšším výnosem, než je zajištěný výnos 12 %
 • Tyto podmínky jsou platné od 1.12.2022 pro nové klienty společnosti Agrární půdní fond s.r.o.

Dlouhodobá investice do zemědělských pozemků

Realizace obchodu se řídí platnými Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Agrární půdní fond s.r.o. pro daný produkt.

 • Reálná investice se zajištěným ročním výnosem 15 % s průběžným čtvrtletním vyplácením výnosu
 • Dlouhodobá investice s dobou trvání 60 měsíců
 • Minimální hodnota investice činí 500.000 Kč
 • Po celou dobu trvání investice je klient vlastníkem pozemků
 • Správní odměna činí 8,5 % z hodnoty investice
 • Kombinace individuálního výnosu se zajištěným ročním výnosem 15 %
 • Dodatečná individuální odměna APF při dosažení vyššího ročního výnosu než 15 %
 • Zajištěný roční výnos je sjednán na základě podepsané smlouvy o smlouvě budoucí kupní (SoSB)
 • Výplata výnosu je součástí smlouvy o smlouvě budoucí kupní a je stanovena následovně:
  • první platba po uplynutí 3 měsíců od data nabytí pozemků ve výši 3,75 % z ročního zajištěného výnosu vyplácená čtvrtletně po celou dobu trvání investice
  • poslední platba k datu vypořádání kupní ceny z prodeje pozemků (prodejní cena bez vyplacených výnosů), nejpozději však do 60 měsíců
 • Diverzifikované portfolio o minimálně 2 souborech pozemků (minimálně 2 různá katastrální území)
 • Tyto podmínky jsou platné od 1.12.2022 pro nové klienty společnosti Agrární půdní fond s.r.o.

Individuální portfolio

Realizace obchodu se řídí platnými Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Agrární půdní fond s.r.o. pro daný produkt.

 • Reálná investice s individuálním ročním výnosem a s průběžným vyplácením výnosu
 • Minimální částka investice činí 2.500.000 Kč
 • Doba trvání investice je 12 – 60 měsíců
 • Po celou dobu trvání investice je klient vlastníkem pozemků
 • Správní odměna činí 7,5 % z hodnoty investice
 • Kombinace individuálního výnosu se zajištěným minimálním ročním výnosem 17 %
 • Dodatečná individuální odměna APF při dosažení vyššího ročního výnosu než 17 %
 • Zajištěný výnos je sjednán na základě podepsané smlouvy o smlouvě budoucí kupní (SoSB)
 • Výplata zajištěného výnosu je součástí smlouvy o smlouvě budoucí kupní a je stanovena následovně:
  • v případě doby trvání investice 12 měsíců k datu vypořádání kupní ceny z prodeje pozemků
  • v případě doby trvání investice 24 a více měsíců platba výnosu ve výši 17 % z celkové kupní ceny pozemků vždy po uplynutí 12 měsíců od data nabytí pozemků (zápis do KN)
  • poslední platba k datu vypořádání kupní ceny z prodeje pozemků (prodejní cena bez vyplacených výnosů)
  • individuálně po dohodě s klientem
 • Diverzifikace portfolia pozemků podle zvolené strategie klientem
 • Tyto podmínky jsou platné od 1.12.2022 pro nové klienty společnosti Agrární půdní fond s.r.o.

Právní audit produktů APF provedený společností SCHEJBAL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Tímto zveřejňujeme závěr auditu pro hlavní produkty Investiční zemědělské pozemky (IZP), Dlouhodobá investice do zemědělské půdy (DIZP) a Individuální portfolio (IP). Tyto produkty využívá více jak 90 % našich klientů.

IZP, DIZP a IP

Popis:

Obecně postup investice popisuje na webových stránkách pomoc klientovi při výběru zemědělských pozemků ke koupi, spolupráci při nákupu zemědělských pozemků od třetí osoby. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí mezi APF a klientem s procentuálním navýšením oproti kupní smlouvě, kterou klient zemědělské pozemky nabyl. Zemědělské pozemky jsou zároveň nabízeny prostřednictvím realitní kanceláře k prodeji třetí osobě. Pokud v čase uvedeném ve smlouvě o smlouvě budoucí nedojde k prodeji zemědělských pozemků třetí osobě, je uzavřena kupní smlouva na základě smlouvy o smlouvě budoucí.

Hodnocení:

§ 3 ZPKT (č.256/2004 Sb., zákon o podnikání na kapitálových trzích) obsahuje taxativní výčet investičních nástrojů, ačkoliv společnost nazývá nákup nemovitostí investicí, nejedná se o investici do investičního nástroje a ZPKT se na tuto službu nepoužije. O shromažďování majetku od veřejnosti se v tomto případě nejedná, jelikož touto službou dochází pouze k připravení podkladů k nákupu a následnému nákupu nemovitosti od klienta. APF nemá možnost jakýmkoliv způsobem disponovat s majetkem investora. Nedochází k žádné společné správě majetku klientů AFP, jelikož každý klient vlastní nemovitý majetek, nákup a prodej AFP nezprostředkovává, nicméně dopomáhá s uzavřením kupních smluv prostřednictvím realitní kanceláře.

Závěr:

U této služby jsme neshledali nedostatky.

Prohlášení společnosti Agrární půdní fond s.r.o.

Společnost nepřijímá finanční plnění od klientů formou majetkového vkladu do společnosti. Pro klienty, kteří nechtějí přímo investovat do zemědělských pozemků formou reálné investice, nabízíme možnost zakoupení dluhopisů. Veškeré transakce jsou transparentní a probíhají na základě uzavřených smluvních dokumentů. APF poskytuje klientům zajištění prodeje s pevným výnosem na základě uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Zajištění je poskytováno z vlastních zdrojů společnosti.

Společnost Agrární půdní fond s.r.o. je především investorem, který investuje dlouhodobě přímo do zemědělské půdy. Obchodní aktivity zajišťuje převážně z vlastních zdrojů. Z těchto finančních zdrojů jsou kryty případné zpětné odkupy pozemků. Hlavním výnosem společnosti je zisk z prodeje zemědělských pozemků. Vedlejším výnosem jsou správní odměny za správu klientských portfolií a odměny za zprostředkování, o které se společnost dělí se spolupracující RK.

Kontaktujte nás ještě dnes!

Zaujaly vás investice do zemědělské půdy a chcete se dozvědět více
informací? Neváhejte nás kontaktovat a zjistěte více!

CHCI INVESTOVAT