Člen skupiny APF Group
LIKVIDNÍ FINANČNÍ REZERVA SKUPINY APF GROUP: 16 115 188 KČ (K 15.3.2023)

Pozemky

Příklady investičních pozemků. Portfolio vám navrhneme podle dohodnutých kritérií.

ORNÁ PŮDA, OSTATNÍ PLOCHA, TRVALÝ TRAVNÍ POROST

Žim

výměra

112896 m2

cena

35 Kč/m2

více informací

ORNÁ PŮDA, OSTATNÍ PLOCHA, TRVALÝ TRAVNÍ POROST

Blišice

výměra

114352 m2

cena

53 Kč/m2

více informací

ORNÁ PŮDA, OSTATNÍ PLOCHA, TRVALÝ TRAVNÍ POROST

Radostice u Vchynice

výměra

88999 m2

cena

33 Kč/m2

více informací

Další nabídku pozemků naleznete

Všechny video prohlídky