Obchody APF a majitelky společnosti

  • 9 měsíců ago
  • 1

Vážení klienti,

v rámci transparentnosti Vám tímto přinášíme informace o vlastních obchodech společnosti Agrární půdní fond s.r.o. a její majitelky v průběhu tohoto roku.

Společnost APF prodala pozemky v celkové hodnotě 3.115 tis.Kč (7 obchodů) s průměrnou hrubou ziskovostí 23,73 % p.a.

Majitelka společnosti prodala pozemky v celkové hodnotě 7.520 tis.Kč (19 obchodů) s průměrnou hrubou ziskovostí 23,47 % p.a.

Finanční prostředky získané prodejem pozemků APF byly použity na opětovný nákup pozemků do majetku společnosti APF, financování provozních nákladů (především marketing) a na vytvoření rezervy pro výplatu výnosů z klientských portfolií. Finanční prostředky získané prodejem pozemků majitelky byly použity k navýšení základního kapitálu společnosti APF a na nákup pozemků do majetku společnosti APF.

Přejeme Vám pevné zdraví.

Agrární půdní fond s.r.o.

Join The Discussion

Compare listings

Compare