O nás

Kdo jsme:

Společnost Agrární půdní fond s.r.o. (APF) vznikla v květnu 2020 jako startup spojením investora, realitního makléře a obchodníků se zemědělskou půdou v České republice. V roce 2021 jsme se zcela osamostatnili od spolupracující realitní společnosti. Společnost APF je realitním zprostředkovatelem na základě příslušného zákona o realitním zprostředkování s pojištěním profesní odpovědnosti ve výši 20 mil. Kč.

Odkud jsme se vzali:

Začínali jsme v roce 2015 jako realitní makléři se specializací na zemědělské pozemky u největší realitní společnosti v ČR. První investice do zemědělské půdy jsme uskutečnili prostřednictvím současné majitelky společnosti v roce 2016 ve výši 550000 Kč a hrubý výnos z této investice činil 40 %. Do založení společnosti APF obchodovala majitelka společnosti pouze jako fyzická osoba. Od prvního obchodu získala postupně majitelka investováním vlastní kapitál ve výši cca 11 mil. Kč, který byl vložen do společnosti APF.

Co umíme a proč nás klienti vyhledávají:

Na základě zkušeností, znalostí a odbornosti umíme vybrat vhodné zemědělské pozemky pro potenciální investici, stanovit současnou tržní cenu, budoucí výnos a tím i budoucí tržní cenu a samozřejmě nakonec pozemky za uvedených podmínek prodat. Průměrný hrubý výnos se pohybuje okolo 20 % ročně. A protože to umíme a mnohokráte jsme si to potvrdili, můžeme si dovolit zajišťovat budoucí výnos formou smlouvy o smlouvě budoucí kupní.

Co jsme dokázali v minulosti:

Současný Portfolio manažer společnosti získal v roce 2019 a 2020 ocenění nejlepšího realitního makléřem celé ČR u největší realitní společnosti na tuzemském trhu. Doposud uskutečnil 1164 klientských obchodů v celkové hodnotě přesahující 687 mil. Kč. Z působení u realitní společnosti jsme získali nejvíce privátních klientů, kteří s námi začali spolupracovat na základě klientských referencí. Počet kladných referencí, které obdržel náš Portfolio manažer, přesáhl hodnotu 900. Od uvedených čísel odvozujeme „mnohokráte“ potvrzené obchody.

Co jsme dokázali v roce 2021:

V roce 2021 jsme zrealizovali 372 klientských obchodů v celkové hodnotě 183 mil. Kč. Žádný z těchto obchodů nebyl ztrátový a neměl hrubý výnos pod 10 %.

Současně jsme zrealizovali 38 vlastních obchodů (APF + majitelka) v celkové hodnotě 14,5 mil. Kč. Průměrný hrubý výnos z těchto obchodů činil 30 %.

Provozní hospodářský výsledek činil 5,2 mil. Kč a celková hodnota aktiv 27,5 mil. Kč. Většina aktiv byla financována vlastními prostředky (základní kapitál, výsledek hospodaření běžného roku, závazky ke společníkovi) v celkové výši 16,4 mil. Kč.

Aktuálně spravujeme portfolia klientů v celkové hodnotě přes 200,0 mil.Kč s průměrnou dobou trvání investice 24 měsíců. Našimi klienty jsou fyzické osoby, malé a střední firmy, nadnárodní společnosti.

Jak pracujeme:

Pracujeme především s reálnou poptávkou v jednotlivých lokalitách při předem daných parametrech pozemků (druh pozemku, výměra, klimatické pásmo, lokalita, umístění v katastrálním území, pachtovní smlouva, rychlost zpeněžení).

Orientujeme se na hlavní zemědělské výrobní oblasti. Vybíráme si pozemky, které jsou vzhledem k našim zkušenostem, znalostem a zrealizovaným obchodům podhodnocené a to z hlediska aktuální tržní ceny nebo svými parametry. Posuzujeme důsledně pachtovní podmínky. Zaměřujeme se na stabilní výnos z portfolií (od 10 % ročně) s důrazem na tržní pachtovné.

Vybrané pozemky následně vracíme zpět do trhu prostřednictvím spolupracující RK. Nepočítáme s možným růstem cen zemědělských pozemků a ani ho nepředvídáme. Reagujeme na vývoj prostřednictvím poptávky z trhu nebo konkrétních požadavků zájemců a samozřejmě zohledňujeme změny makroekonomických a legislativních podmínek v ČR. 
V neposlední řadě máme znalosti problematiky zemědělství získané studiem příslušné vysoké školy.

Vzhledem k úzké spolupráci s RK disponujeme rozsáhlou databází zájemců o zemědělskou půdu, kterou jsme si sami aktivním obchodováním vytvořili. Pro efektivní nabídku pozemků jsou využívány všechny dostupné marketingové prostředky spolupracující RK.

O co usilujeme:

Dát příležitost malým a středním nezemědělským investorům a střadatelům k investování do zemědělské půdy jako výrobního faktoru, který nelze rozšiřovat a jehož důležitost v posledních letech zásadním způsobem roste. Dlouhodobou investicí podpoříte přijatelné rozdělení vlastnictví půdy v ČR a získáte konzervativní alternativu investování k bankovním produktům se zajímavějším zhodnocením. O investici se prakticky nemusíte starat, jelikož správu pozemků v portfoliu zajišťujeme automaticky. U většiny našich produktů zůstáváte vlastníkem pozemkům po celou dobu trvání investice a tak máte svoji investici pod kontrolou.

Compare listings

Compare