Člen skupiny APF Group
LIKVIDNÍ FINANČNÍ REZERVA SKUPINY APF GROUP: 16 115 188 KČ (K 15.3.2023)

Novinky

Novinky

Nové produkty – reálné investice

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat o nových produktech společnosti Agrární půdní fond s.r.o. v rámci reálných investic.

Jedná se o produkty Nákup investičního pozemku s postupným splácením kupní ceny Reálná investice na zemědělské pozemky ve vlastnictví klienta.

Bližší informace naleznete v nabídce Produkty.

Děkujeme Vám za přízeň a spolupráci.

Novinky

Úprava Všeobecných obchodních podmínek u reálných produktů od 1.6.2023

Vážený klienti,

dovolujeme si Vás informovat, že od 1.6.2023 připravujeme zásadní úpravu Všeobecných obchodních podmínek u reálných produktů (IZP, DIZP, PDIZP, IP a IPI). Úprava bude spočívat v nastavení výše zajištěného výnosu, které je součástí budoucí kupní ceny uvedené ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní. Doposud byla výše zajištěného výnosu nastavena jako pevná (např. 12 % p.a.). Od 1.6.2023 bude výše nastavena jako plovoucí v závislosti na výši základní referenční sazby. Základní referenční sazba bude odpovídat výši diskontní sazby vyhlašované ČNB (aktuálně 6 % p.a.). Konstrukce celkové výše zajištěného výnosu = základní referenční sazba + přirážka (např. 6 % p.a. + 4 % p.a.). Celková výše zajištěného výnosu bude stanovena ke dni podpisu Všeobecných obchodních podmínek a bude platná po celou dobu trvání investice. Tyto podmínky budou odrážet reálný makroekonomický vývoj a monetární podmínky v ČR.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Děkujeme Vám za přízeň a dosavadní spolupráci.

Novinky

Nový produkt – Individuální portfolio – institucionální a privátní investoři (IPI)

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat o nových produktech společnosti Agrární půdní fond s.r.o. v rámci reálných investic. Od 20.3. platí Všeobecné obchodní podmínky pro produkt Prodloužená dlouhodobá investice do zemědělských pozemků (PDIZP) a Individuální portfolio – institucionální a privátní investoři (IPI). Bližší informace naleznete v nabídce Produkty.

Děkujeme Vám za přízeň a spolupráci.

Novinky

Nový produkt – Prodloužená dlouhodobá investice do zemědělských pozemků (PDIZP)

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat o novém produktu společnosti Agrární půdní fond s.r.o. v rámci reálných investice. Od 20.3. platí Všeobecné obchodní podmínky pro produkt Prodloužená dlouhodobá investice do zemědělských pozemků (PDIZP). Bližší informace naleznete v nabídce Produkty.

Děkuji Vám za přízeň a spolupráci.

Novinky

Likvidní finanční rezerva skupiny APF Group a nákup zemědělských pozemků

Vážení klienti,

tímto zveřejňujeme aktuální stav likvidní finanční rezervy (LFR) společností ve skupině APF Group.

Výše LFR činí 15.935.188 Kč.

Rezerva je uložena na spořících účtech společností skupiny APF Group. Výši LFR budeme zveřejňovat pravidelně na měsíční bázi.

Dále si Vám dovolujeme informovat o realizovaných nákupech zemědělské půdy do majetku společností APF Group.

Od 1.1.2023 jsme uzavřeli 30 kupních smluv v celkové hodnotě 19.278.368 Kč.

Děkujeme Vám za důvěru a dosavadní spolupráci.

Novinky

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů

Vážení klienti,

přinášíme Vám pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů. V měsíci únoru jsme zrealizovali 36 obchodů v celkové hodnotě 19.144.745 Kč s celkovou výměrou 353.074 m2 (35,3 ha).

Děkujeme tímto za Vaši důvěru a dosavadní spolupráci.

Novinky

Změna názvu společnosti

Vážení klienti,

dovolujeme si Vám tímto informovat o změně názvu společnosti APF CRYPTO CR s.r.o. Nový název společnosti je APF DIGITAL AGRIFUND CR s.r.o.

Ostatní skutečnosti zůstávající beze změny.

Děkujeme za dosavadní spolupráci.

Novinky

Vývoj tržních cen zemědělské půdy za rok 2022

Vážení klienti,
přinášíme Vám informace o vývoji tržních cen zemědělské půdy za rok 2022. Na základě Zprávy o trhu s půdou za rok 2022 zveřejněné společností FARMY.CZ s.r.o. došlo k růstu tržních cen za rok 2022 ve srovnání s rokem 2021 o 13,51 % v rámci celé České republiky.

Tímto se společnost Agrární půdní fond s.r.o. (APF) vyjadřuje ke změnám tržních cen za rok 2022. S ohledem na lokality, ve kterých naše společnost aktivně obchoduje (hlavní výrobní zemědělské oblasti), přinášíme informace o změnách tržních cen v jednotlivých okresech:

Okres / Změna v % Tržní cena na konci roku 2021 / a na konci roku 2022
Prostějov 34,00 % 50,- Kč/m2 67,- Kč/m2
Přerov 37,50 % 40,- Kč/m2 55,- Kč/m2
Vyškov 37,50 % 40,- Kč/m2 55,- Kč/m2
Kroměříž 30,00 % 40,- Kč/m2 52,- Kč/m2
Brno-venkov 50,00 % 40,- Kč/m2 60,- Kč/m2
Břeclav 36,84 % 38,- Kč/m2 52,- Kč/m2
Znojmo 75,00 % 40,- Kč/m2 70,- Kč/m2
Hodonín 31,57 % 38,- Kč/m2 50,- Kč/m2
Uherské Hradiště 31,57 % 38,- Kč/m2 50,- Kč/m2
Louny 36,84 % 38,- Kč/m2 52,- Kč/m2
Litoměřice 42,85 % 35,- Kč/m2 50,- Kč/m2

Jedná se o průměrné tržní ceny v daných lokalitách pro převážně ornou půdu s BPEJ nad 10,- Kč/m2 (vyhláška č. 227/2018 Sb. vydaná Ministerstvem zemědělství), v klimatických pásmech 0,1,2,3 a vybrané pozemky v pásmech 4 a 6, s maximálně střední svažitostí. Všechny pozemky jsou propachtovány za tržních podmínek.

Tržní ceny jsou odvozeny ze skutečně realizovaných obchodů v průběhu roku 2022 a odráží reálný vývoj tržních cen v uvedených lokalitách. Společnost APF zrealizovala v roce 2022 celkem 370 obchodů v celkové hodnotě 201.790.246,- Kč. Z uvedených hodnot je patrný zásadní rozdíl v tržních cenách ve srovnání s průměrnými tržními cenami za všechny druhy zemědělských pozemků a za celou ČR.

Z hlediska dalšího vývoje tržních cen společnost APF očekává v souvislosti s makroekonomickým vývojem ČR postupné zvyšování zájmu nezemědělských investorů o investování do zemědělské půdy jako vhodného způsobu ochrany peněz před znehodnocením inflací. Nadále bude velmi selektovaná poptávka po specifických lokalitách a pozemcích s nadprůměrnou BPEJ. Tempo růstu tržních cen ovlivní především další vývoj inflace a úrokových sazeb. Určitou roli bude hrát i vývoj konfliktu na Ukrajině, který se projeví spíše v dlouhodobém horizontu možností růstu světových cen zemědělských komodit.

Tímto Vám děkujeme za dosavadní přízeň a spolupráci.

Novinky

Dluhopis APFAF 10,0/25

Vážení klienti,

sesterská společnost APF ALTERNATIVE FUND CR s.r.o. připravila pro klienty emisi dluhopisů se splatností 24 měsíců a ročním výnosem 10,0 %. Celková hodnota emise činí 23,5 mil.Kč. Nominální hodnota dluhopisu je ve výši 20.000 Kč. Výplata výnosů je čtvrtletní.

Emisní lhůta pro upisování dluhopisů začíná běžet dnem 1.2.2023 a skončí dnem 31.1.2024 s možností prodloužení.

Administraci úpisu dluhopisů zajišťuje Advokátní kancelář Ritter-Šťastný jako u předchozích emisí dluhopisů.

V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Novinky

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů

Vážení klienti,

přinášíme Vám pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů. V měsíci lednu jsme zrealizovali 37 obchodů v celkové hodnotě 17.632.472 Kč s celkovou výměrou 319.950 m2 (32,00 ha).

Děkujeme tímto za Vaši důvěru a dosavadní spolupráci.