Člen skupiny APF GROUP
LIKVIDNÍ FINANČNÍ REZERVA SKUPINY APF GROUP: 11 365 936 Kč (k 30.8.2023)

Zveřejnění konečných výsledků hospodaření za rok 2022

Vážení klienti,

dovolujeme si Vám tímto informovat o zveřejnění konečných výsledků hospodaření společnosti Agrární půdní fond s.r.o. k 31.12.2022.

Základní informace naleznete: https://agrarnipudnifond.cz/vysledky-hospodareni/

Výsledek hospodaření před zdaněním za rok 2022 činí 147.070 tis.Kč. Provozní hospodářský výsledek (EBITDA) byl vykázán ve výši 152.983 tis.Kč. Celková hodnota netto aktiv činí 446.667 tis.Kč.

Daňové přiznání za společnost bude podáno k 30.6.2023. Aktuálně probíhá ověření výsledků hospodaření auditorem. Zprávu auditora zveřejníme bezprostředně po dokončení auditu.

Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci a důvěru.