Člen skupiny APF GROUP
LIKVIDNÍ FINANČNÍ REZERVA SKUPINY APF GROUP: 11 365 936 Kč (k 30.8.2023)

Závěr auditu produktů společnosti APF

Vážení klienti,

nedávno jsme Vás informovali prostřednictvím příspěvku v nabídce Novinky o probíhajícím právním auditu produktů společnosti Agrární půdní fond s.r.o. Tímto zveřejňujeme závěr auditu pro hlavní produkty Investiční zemědělské pozemky (IZP), Dlouhodobá investice do zemědělské půdy (DIZP) a Individuální portfolio (IP). Tyto produkty využívá více jak 95 % našich klientů.

IZP, DIZP a IP

Popis:

Obecně postup investice popisuje na webových stránkách pomoc klientovi při výběru zemědělských pozemků ke koupi, spolupráci při nákupu zemědělských pozemků od třetí osoby. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí mezi APF a klientem s procentuálním navýšením oproti kupní smlouvě, kterou klient zemědělské pozemky nabyl. Zemědělské pozemky jsou zároveň nabízeny prostřednictvím realitní kanceláře k prodeji třetí osobě. Pokud v čase uvedeném ve smlouvě o smlouvě budoucí nedojde k prodeji zemědělských pozemků třetí osobě, je uzavřena kupní smlouva na základě smlouvy o smlouvě budoucí.

Hodnocení:

§ 3 ZPKT (č.256/2004 Sb., zákon o podnikání na kapitálových trzích) obsahuje taxativní výčet investičních nástrojů, ačkoliv společnost nazývá nákup nemovitostí investicí, nejedná se o investici do investičního nástroje a ZPKT se na tuto službu nepoužije. O shromažďování majetku od veřejnosti se v tomto případě nejedná, jelikož touto službou dochází pouze k připravení podkladů k nákupu a následnému nákupu nemovitosti od klienta. APF nemá možnost jakýmkoliv způsobem disponovat s majetkem investora. Nedochází k žádné společné správě majetku klientů AFP, jelikož každý klient vlastní nemovitý majetek, nákup a prodej AFP nezprostředkovává, nicméně dopomáhá s uzavřením kupních smluv prostřednictvím realitní kanceláře.

Závěr:

U této služby jsme neshledali nedostatky.

Doplňkový produkt Spoluúčast na nákupu zemědělských pozemků byl uveden na doporučení auditu do souladu se zákonem č.240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Dále si Vás dovolujeme informovat, že došlo k navýšení základního kapitálu společnosti APF CRYPTO CR s.r.o. na celkovou výši 1.500.000,- Kč. Aktuálně probíhá proces navýšení základního kapitálu u společnosti Agrární půdní fond s.r.o. a mateřské společnosti RE Services & Investments s.r.o. O provedení zápisu do obchodního rejstříku Vás budeme informovat.

V rámci dalšího rozvoje společnosti Agrární půdní fond s.r.o. jsme přistoupili ve spolupráci s advokátní kanceláří k zahájení procesu vydání emise dluhopisů schvalované ČNB v celkové výši 200 mil.Kč. O podmínkách připravované emise Vás budeme informovat.

Děkujeme za důvěru a spolupráci.