Člen skupiny APF GROUP
LIKVIDNÍ FINANČNÍ REZERVA SKUPINY APF GROUP: 11 365 936 Kč (k 30.8.2023)

Vývoj tržních cen zemědělské půdy za rok 2022

Vážení klienti,
přinášíme Vám informace o vývoji tržních cen zemědělské půdy za rok 2022. Na základě Zprávy o trhu s půdou za rok 2022 zveřejněné společností FARMY.CZ s.r.o. došlo k růstu tržních cen za rok 2022 ve srovnání s rokem 2021 o 13,51 % v rámci celé České republiky.

Tímto se společnost Agrární půdní fond s.r.o. (APF) vyjadřuje ke změnám tržních cen za rok 2022. S ohledem na lokality, ve kterých naše společnost aktivně obchoduje (hlavní výrobní zemědělské oblasti), přinášíme informace o změnách tržních cen v jednotlivých okresech:

Okres / Změna v % Tržní cena na konci roku 2021 / a na konci roku 2022
Prostějov 34,00 % 50,- Kč/m2 67,- Kč/m2
Přerov 37,50 % 40,- Kč/m2 55,- Kč/m2
Vyškov 37,50 % 40,- Kč/m2 55,- Kč/m2
Kroměříž 30,00 % 40,- Kč/m2 52,- Kč/m2
Brno-venkov 50,00 % 40,- Kč/m2 60,- Kč/m2
Břeclav 36,84 % 38,- Kč/m2 52,- Kč/m2
Znojmo 75,00 % 40,- Kč/m2 70,- Kč/m2
Hodonín 31,57 % 38,- Kč/m2 50,- Kč/m2
Uherské Hradiště 31,57 % 38,- Kč/m2 50,- Kč/m2
Louny 36,84 % 38,- Kč/m2 52,- Kč/m2
Litoměřice 42,85 % 35,- Kč/m2 50,- Kč/m2

Jedná se o průměrné tržní ceny v daných lokalitách pro převážně ornou půdu s BPEJ nad 10,- Kč/m2 (vyhláška č. 227/2018 Sb. vydaná Ministerstvem zemědělství), v klimatických pásmech 0,1,2,3 a vybrané pozemky v pásmech 4 a 6, s maximálně střední svažitostí. Všechny pozemky jsou propachtovány za tržních podmínek.

Tržní ceny jsou odvozeny ze skutečně realizovaných obchodů v průběhu roku 2022 a odráží reálný vývoj tržních cen v uvedených lokalitách. Společnost APF zrealizovala v roce 2022 celkem 370 obchodů v celkové hodnotě 201.790.246,- Kč. Z uvedených hodnot je patrný zásadní rozdíl v tržních cenách ve srovnání s průměrnými tržními cenami za všechny druhy zemědělských pozemků a za celou ČR.

Z hlediska dalšího vývoje tržních cen společnost APF očekává v souvislosti s makroekonomickým vývojem ČR postupné zvyšování zájmu nezemědělských investorů o investování do zemědělské půdy jako vhodného způsobu ochrany peněz před znehodnocením inflací. Nadále bude velmi selektovaná poptávka po specifických lokalitách a pozemcích s nadprůměrnou BPEJ. Tempo růstu tržních cen ovlivní především další vývoj inflace a úrokových sazeb. Určitou roli bude hrát i vývoj konfliktu na Ukrajině, který se projeví spíše v dlouhodobém horizontu možností růstu světových cen zemědělských komodit.

Tímto Vám děkujeme za dosavadní přízeň a spolupráci.