Člen skupiny APF GROUP
LIKVIDNÍ FINANČNÍ REZERVA SKUPINY APF GROUP: 11 365 936 Kč (k 30.8.2023)

Úprava Všeobecných obchodních podmínek u vybraných reálných produktů od 1.10.2023

Vážený klienti,

dovolujeme si Vás informovat, že od 1.10.2023 připravujeme úpravu Všeobecných obchodních podmínek u vybraných reálných produktů (IZP, DIZP, IP a PDIZP). Úprava bude spočívat v nastavení výše zajištěného výnosu, které je součástí budoucí kupní ceny uvedené ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní. Doposud stanovená riziková přirážka u uvedených reálných produktů bude snížena. O výši snížení Vás budeme informovat v průběhu měsíce září. Celková výše zajištěného výnosu bude stanovena ke dni podpisu Všeobecných obchodních podmínek a bude platná po celou dobu trvání investice. Nové podmínky odráží aktuální reálný makroekonomický vývoj a monetární podmínky v ČR.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Děkujeme Vám za přízeň a dosavadní spolupráci.