Člen skupiny APF GROUP
LIKVIDNÍ FINANČNÍ REZERVA SKUPINY APF GROUP: 11 365 936 Kč (k 30.8.2023)

Úprava Všeobecných obchodních podmínek u reálných produktů od 1.6.2023

Vážený klienti,

dovolujeme si Vás informovat, že od 1.6.2023 připravujeme zásadní úpravu Všeobecných obchodních podmínek u reálných produktů (IZP, DIZP, PDIZP, IP a IPI). Úprava bude spočívat v nastavení výše zajištěného výnosu, které je součástí budoucí kupní ceny uvedené ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní. Doposud byla výše zajištěného výnosu nastavena jako pevná (např. 12 % p.a.). Od 1.6.2023 bude výše nastavena jako plovoucí v závislosti na výši základní referenční sazby. Základní referenční sazba bude odpovídat výši diskontní sazby vyhlašované ČNB (aktuálně 6 % p.a.). Konstrukce celkové výše zajištěného výnosu = základní referenční sazba + přirážka (např. 6 % p.a. + 4 % p.a.). Celková výše zajištěného výnosu bude stanovena ke dni podpisu Všeobecných obchodních podmínek a bude platná po celou dobu trvání investice. Tyto podmínky budou odrážet reálný makroekonomický vývoj a monetární podmínky v ČR.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Děkujeme Vám za přízeň a dosavadní spolupráci.