Člen skupiny APF GROUP
LIKVIDNÍ FINANČNÍ REZERVA SKUPINY APF GROUP: 17 213 475 KČ (K 11.5.2023)

Úprava Všeobecných obchodních podmínek u reálných produktů od 1.6.2023

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás informovat, že od 1.6.2023 vstupují v platnost nové Všeobecné obchodní podmínky pro reálné produkty (IZP, DIZP, PDIZP, IP a IPI). Úprava VOP, jak bylo dříve uvedeno, spočívá v nastavení výše minimálního zajištěného výnosu (MZV), který je součástí budoucí kupní ceny uvedené ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní. Doposud byla výše MZV nastavena jako pevná (např. 12 % p.a.). Od 1.6.2023 bude výše MZV nastavena jako plovoucí v závislosti na výši základní referenční sazby. Základní referenční sazba odpovídá výši diskontní sazby vyhlašované ČNB (aktuálně 6 % p.a.). Konstrukce celkové výše MZV = základní referenční sazba + riziková přirážka (např. 6 % p.a. + 4 % p.a.). Celková výše MZV bude stanovena ke dni podpisu Všeobecných obchodních podmínek a bude platná po celou dobu trvání investice.

Plné znění VOP naleznete: https://agrarnipudnifond.cz/produkt/

Tyto podmínky budou odrážet reálný makroekonomický vývoj a monetární podmínky v ČR.

Děkujeme Vám za dosavadní přízeň a důvěru.