Člen skupiny APF GROUP
LIKVIDNÍ FINANČNÍ REZERVA SKUPINY APF GROUP: 17 213 475 KČ (K 11.5.2023)

Účetní závěrka skupiny APF GROUP

Vážení klienti,

tímto si Vám dovolujeme informovat, že začínáme finalizovat účetní závěrky za rok 2022 jednotlivých společností ve skupině APF GROUP.

Účetní závěrky společností APF REAL ESTATE GROUP CR s.r.o., APF DIGITAL AGRIFUND CR s.r.o. a Agrární půdní fond s.r.o. podléhají povinnému auditu na základě zákona o účetnictví. Mateřské společnosti APF REAL ESTATE GROUP CR s.r.o. se dále týká povinnost konsolidace účetní závěrky za skupinu APF GROUP. Termín pro podání daňových přiznání k dani z příjmu právnických osob je k 3.6.2023.

Současně zveřejňujeme strukturu výnosů skupiny APF GROUP:

1) provize za zprostředkování prodeje zemědělských pozemků

2) správní odměny za správu klientských portfolií

3) poplatky za správu svěřených peněžních prostředků

4) odměny za uzavření opčních smluv

5) výnosy z prodeje zemědělských pozemků ve vlastnictví skupiny APF GROUP

6) úrokové výnosy ze spořících účtů

7) úrokové výnosy z nakoupených dluhopisů

8) výnosy z pronájmu (pachtovné) zemědělských pozemků ve vlastnictví skupiny APF GROUP

9) výnosy ze swapových operací v rámci skupiny APF GROUP

10) výnosy z přecenění majetku v rámci alternativních fondů

Děkujeme Vám tímto za důvěru a spolupráci.