Člen skupiny APF GROUP
LIKVIDNÍ FINANČNÍ REZERVA SKUPINY APF GROUP: 11 365 936 Kč (k 30.8.2023)

Struktura klientských portfolií společnosti Agrární půdní fond s.r.o.

Vážení klienti,

celková hodnota klientských portfolií k datu 30.6.2023 činila 545.834.527 Kč. Ve srovnání se stavem k 31.3.2023 došlo k nárůstu celkové hodnoty o 92.098.917 Kč (o 20,30 %).

Bližší informace o struktuře klientských portfolií naleznete na www.agrarnipudnifond.cz/vysledky-hospodareni/.

Celková aktuální hodnota zemědělských pozemků ve správě (vlastní nakoupené pozemky a klientská portfolia) přesáhla částku 650 mil. Kč.

Tímto Vám děkujeme za projevenou důvěru a spolupráci.