Člen skupiny APF GROUP
LIKVIDNÍ FINANČNÍ REZERVA SKUPINY APF GROUP: 11 365 936 Kč (k 30.8.2023)

Solidární ručení jednotlivých společností ve skupině APF GROUP

Vážení klienti,

v rámci uzavíraných závazkových vztahů jednotlivých společností ve skupině APF GROUP (https://agrarnipudnifond.cz/skupina-apf/) s okamžitou platností uplatňujeme princip solidárního ručení „společně a nerozdílně“ za tyto závazky.

V praxi tento princip pro věřitele jednotlivé společnosti ve skupině APF GROUP znamená, že pokud společnost nesplní svůj smluvní závazek vůči věřiteli, je věřitel oprávněn vyzvat ke splnění závazku společnosti kteroukoliv jinou společnost ve skupině APF GROUP a ta je povinna závazek solidárně splnit. Tímto principem máme v úmyslu výrazně posílit postavení věřitele (klienta) v závazkovém vztahu a snížit tak riziko možné budoucí delikvence jednotlivé společnosti. Princip solidárního ručení bude současně zapracován do všech závazkových smluv.

Skupina APF GROUP tímto prohlašuje, že se princip solidárního ručení jednotlivých společností ve skupině APF GROUP vztahuje i na všechny dříve uzavřené závazkové vztahy jednotlivých společností ve skupině APF GROUP.

Děkujeme za důvěru a dosavadní spolupráci.

Andrea Mičulková, majitel skupiny APF GROUP