Člen skupiny APF GROUP
LIKVIDNÍ FINANČNÍ REZERVA SKUPINY APF GROUP: 17 213 475 KČ (K 11.5.2023)

Rozšíření služeb – alternativní fond

Vážení klienti,

společnost Agrární půdní fond s.r.o. byla zapsána do seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním ve smyslu § 15 odst. 1 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, který vede ČNB v souladu s § 596 písm. e) ZISIF.

Alternativní fond dle § 15 ZISIF neslouží ke shromažďování majetku od veřejnosti a jeho společného investování. Tento fond je určen pro kvalifikované investory.

Kvalifikovaným investorem je takový investor, který učiní prohlášení o vědomosti rizik a investuje alespoň:

– Ekvivalent 125.000 EUR, nebo

– 1 mil. Kč v případě, že investici do daného fondu posoudil v souvislosti s poskytnutím investiční služby konkrétnímu investorovi OCP nebo investiční společnost, který vyhodnotil, že investice do daného fondu je pro investora vhodná.

Investice v rámci činnosti alternativního fondu budou směřovat výhradně do zemědělské půdy na území České republiky.

O smluvních podmínkách Vás budeme informovat na začátku ledna 2023 prostřednictvím našich webových stránek.

Doposud poskytované služby reálných investic (IZP, DIZP, IP) zůstávající beze změny a nepatří pod činnost alternativního fondu.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Děkujeme za dosavadní spolupráci a přejeme Vám mnoho úspěchů, zdraví a pohody v roce 2023.

Vyrozumění o zápisu (PDF)