Člen skupiny APF GROUP
LIKVIDNÍ FINANČNÍ REZERVA SKUPINY APF GROUP: 11 365 936 Kč (k 30.8.2023)

Prohlášení skupiny APF GROUP

Skupina APF GROUP je skupina českých obchodních společností zabývající se realitním zprostředkováním a dále umožňuje svým zákazníkům investovat peněžní prostředky prostřednictvím obchodování s nemovitostmi, zejména pak zemědělskou půdou, a formou alternativního fondu podle § 15 odst.1 ZISIF. V rámci své činnosti členové skupiny APF GROUP vydávají firemní dluhopisy. Veškeré smluvní podmínky, jakož i emisní podmínky pro úpis dluhopisů, jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti Agrární půdní fond s.r.o., jednoho z členů APF GROUP.

Společnost Agrární půdní fond s.r.o. se setkává s tím, že bývá spojována s projektem Platon Life, který měl souvislost s obchodování s vlastní digitální měnou Platon Coin. APF GROUP je vlastníkem Platon Coinů, které buďto nakoupila sama od jejich původního vlastníka a dále těch, které získala od zákazníků původního vlastníka této digitální měny. APF GROUP se však ohrazuje proti tomu, že by kterákoliv z jejích společností měla jakýkoliv podíl na činnosti projektu Platon Life. APF GROUP shora uvedenou digitální měnu získala na základě vlastního podnikatelského úsudku a není nikterak majetkově nebo personálně spojená s projektem Platon Life. Veškeré společnosti ze skupiny APF GROUP vlastněné mateřskou společností APF REAL ESTATE GROUP CR s.r.o. nemají nijak zastřenou vlastnickou strukturu, ve sbírce listin obchodního rejstříku mají zveřejněny všechny zákonem požadované dokumenty a mají řádně vedenou evidenci skutečných majitelů. Pokud jde o směnu digitální měny Platon Coin od původních klientů projektu Platon Life, tato proběhla vždy za adekvátní protiplnění a především na základě svobodné vůle těchto osob za přiměřenou provizi.

Společnosti ze skupiny APF GROUP jsou od samého počátku jejich vzniku vlastněny jediným skutečným majitelem paní Andreou Mičulkovou, která nemá jakoukoliv vazbu na osoby stojící za projektem Platon Life a za projektem samotným. Všechny společnosti APF GROUP podléhají auditu a veškeré jejich hospodářské výsledky jsou pravidelně zveřejňovány. Jsme samozřejmě připraveni odpovědět na dotazy týkající se činnosti naší skupiny, když veškeré potřebné kontaktní údaje jsou zveřejněny na internetových stránkách.

za APF GROUP

Andrea Mičulková, majitel skupiny APF GROUP