Člen skupiny APF GROUP
LIKVIDNÍ FINANČNÍ REZERVA SKUPINY APF GROUP: 11 365 936 Kč (k 30.8.2023)

Příklady realizovaných obchodů v roce 2019

Vážení klienti,

reagujeme tímto na časté dotazy k výsledným hrubým ziskovostem z realizovaných obchodů se zemědělskými pozemky, které mají sloužit ke krytí klientských výnosů v rámci reálných investic, popřípadě správy peněžních prostředků.

Často jsme dotazováni, jak je možné nabídnout zhodnocení investice 12 % p.a. a vyšší a udržet celý investiční model dlouhodobě ziskový.

Pro získání základní představy, jak může vypadat aktivní obchodování se zemědělskými pozemky, dokládáme příklady realizovaných obchodů našeho Portfolio manažera  za rok 2019. Dáváme tak možnost klientům blíže nahlédnout do „obchodní kuchyně“ společnosti.

Rok 2019 jsme vybrali záměrně kvůli stagnaci poptávky a vyrovnané nabídce, které se projevily meziročním nárůstem tržních cen půdy v rámci celé ČR ve výši „pouze“ 1,3 % (farmy.cz). Z doložených příkladů obchodů vyplývá, že je možné správným výběrem pozemků (parametrizací), detailní znalostí poptávky a tržních cen dosáhnout podstatně vyššího zhodnocení (hrubé ziskovosti), než je průměrný meziroční nárůst tržních cen.

Dlouhodobé výsledky potvrzujeme velkým množstvím realizovaných obchodů, které jako jediné určují reálnou tržní cenu a tím i  výsledný hrubý zisk. Strategii obchodování přizpůsobujeme makroekonomickým a monetárním podmínkám v daném období. Nicméně dlouhodobě udržuje hrubou ziskovost na úrovni 20 – 30 % p.a. a podle toho upravujeme výběr pozemků a vstupní ceny při nákupu. Výše hrubé ziskovosti u prodaných pozemků v rámci skupiny APF GROUP jsme zveřejnili již za rok 2021 (29,24 %, pozn. hrubá ziskovost je počítána z nákupní ceny pozemků). Za rok 2022 aktuálně zpracováváme výsledky, o kterých Vás budeme informovat.

Na trhu působí mnoho rádoby „odborníků“ na obchodování se zemědělskými pozemky a zaručených „znalců tržních cen“, popřípadě různých typů analytiků. Pokud někdo pracuje v realitním businessu, neznámená to, že je odborníkem na obchodování se zemědělskými pozemky, pokud se na ně dlouhodobě nespecializuje a nerealizuje vysoké počty reálných obchodů. Často ani sami zemědělci nejsou odborníky na obchodování s půdou, jelikož kupují pozemky pouze ve svém akčním radiu a to přímo od pachtýřů, kteří nemají ani ponětí, jaká je reálná tržní cena pozemků, které jim takto prodávají. Konfrontace s reálnými tržními cenami je pak pro ně velmi nepříjemná.

Pokud tedy hledáte odborníka, ptejte se, kolik obchodů a s jakými výsledky zrealizoval. Podle toho můžete posuzovat, zda dostáváte odpovídající odpovědi nebo jen „amatérské“ domněnky a názory. Skupina APF GROUP ctí zásadu, že každé zveřejněné číslo musí být doložitelné a tudíž reálné.

Prakticky jsme Vám schopni doložit každý realizovaný obchod v rámci skupiny (kupní smlouva nákup – kupní smlouva prodej). Celkový počet zrealizovaných obchodů Portfolio manažera přesáhl hodnotu 1500 a celkovou výši 900 mil.Kč.

Otevřít tabulku (PDF)

V případě dalších dotazů k dané problematice rádi odpovíme na Vaše otázky.

Děkujeme za důvěru a spolupráci.