Člen skupiny APF GROUP
LIKVIDNÍ FINANČNÍ REZERVA SKUPINY APF GROUP: 11 365 936 Kč (k 30.8.2023)

Přehled plateb výnosů z reálných produktů skupiny APF GROUP

Vážení klienti,

v rámci již deklarovaných hodnot skupiny APF GROUP (transparentnost) si dovolujeme dále zveřejnit přehled realizovaných zálohových plateb kupních cen na základě uzavřených smluv o smlouvě budoucí kupní ve výši minimálního zajištěného výnosu (MZV) z reálných produktů skupiny APF GROUP. Od ledna 2023 jsme uhradili zálohové platby v celkové hodnotě 12.451.780 Kč. Detailní přehled jednotlivých plateb naleznete: (přehled vyhledaných pohybů). Strukturu klientských portfolií naleznete na stránce Výsledky hospodaření.

Děkujeme Vám tímto za dosavadní spolupráci a důvěru.