Člen skupiny APF GROUP
LIKVIDNÍ FINANČNÍ REZERVA SKUPINY APF GROUP: 11 365 936 Kč (k 30.8.2023)

Přehled plateb kupních cen za zemědělské pozemky

Vážení klienti,

v rámci deklarovaných hodnot skupiny APF GROUP (transparentnost) si dovolujeme zveřejnit přehled realizovaných plateb kupních cen za nákup zemědělských pozemků do majetku skupiny. Přes poslední prázdninový měsíc se nám podařilo udržet tempo realizovaných obchodů a uhradili jsme kupní ceny v celkové hodnotě 25,2 mil. Kč (přehled vyhledaných pohybů). V následujících měsících do konce kalendářního roku očekáváme zvýšení objemu nákupů zemědělských pozemků. O celkové hodnotě uzavřených kupních smluv Vás informujeme v pravidelných intervalech. Realizované nákupy zemědělských pozemků probíhají v souladu s dlouhodobou investiční strategií skupiny APF GROUP v rámci procesu scelování pozemků ve vybraných lokalitách. Jedná se o jednotlivá katastrální území v okresech Znojmo, Břeclav, Hodonín, Uherské Hradiště, Brno-venkov, Vyškov, Kroměříž, Prostějov, Přerov a Olomouc. V uvedených lokalitách připravujeme investiční projekt v rámci zemědělské prvovýroby, který bude realizován prostřednictvím fondu kvalifikovaných investorů ve spolupráci s pachtýři v jednotlivých regionech.

O vývoji projektu Vás budeme pravidelně informovat.

Děkujeme Vám tímto za dosavadní spolupráci a důvěru.