Člen skupiny APF GROUP
LIKVIDNÍ FINANČNÍ REZERVA SKUPINY APF GROUP: 11 365 936 Kč (k 30.8.2023)

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů

Vážení klienti,

přinášíme Vám pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů. V měsíci prosinci jsme zrealizovali 35 obchodů v celkové hodnotě 17.684.058 Kč s celkovou výměrou 305.357 m2 (30,54 ha).
Celkově v roce 2022 jsme zrealizovali 370 obchodů v celkové hodnotě 201.790.246 Kč s celkovou výměrou 4.158.394 m2 (416 ha). Celkový počet obchodů ve srovnání s rokem 2021 se téměř nelišil (372), nicméně celková hodnota obchodů vzrostla o 18.948.197 Kč, což činí 10,36 %.

Děkujeme tímto za Vaši důvěru a dosavadní spolupráci.