Člen skupiny APF GROUP
LIKVIDNÍ FINANČNÍ REZERVA SKUPINY APF GROUP: 11 365 936 Kč (k 30.8.2023)

Pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů

Vážení klienti,

přinášíme Vám pravidelné měsíční výsledky klientských obchodů. V měsíci srpnu jsme zrealizovali 51 obchodů v celkové hodnotě 75.528.378 Kč s celkovou výměrou 1.365.699 m2 (136,6 ha). Od ledna 2023 jsme celkově zrealizovali 304 obchodů v celkové hodnotě 239.716.329 Kč.

Současně si Vás dovolujeme informovat, že celková historická hodnota prodaných pozemků prostřednictvím našeho Portfolio manažera přesáhla 1,0 mld. Kč.

Děkujeme tímto za Vaši důvěru a dosavadní spolupráci.