Člen skupiny APF GROUP
LIKVIDNÍ FINANČNÍ REZERVA SKUPINY APF GROUP: 11 365 936 Kč (k 30.8.2023)

Nový projekt v rámci skupiny APF GROUP

Vážení klienti,

dovolujeme si Vám informovat o dalším z našich projektů v rámci skupiny APF GROUP.

Neudržovaný pozemek vedený jako orná půda v okrajové části obce Hněvotín o výměře 645 m2 jsme pořídili do majetku skupiny APF GROUP v květnu 2022. Pozemek je situovaný mezi zástavbou rodinných domů a vedlejší zpevněnou obecní komunikací. Přes parcelu vede vysokotlaký plynovod, který neumožňuje využít pozemek jako stavební. Jednalo se o ladem ležící zaplevelenou půdu bez stromů a keřů, ale s vysokou půdní bonitou (BPEJ). K pozemku nebyla uzavřena pachtovní smlouva.

Jako zemědělský podnikatel jsme se rozhodli pozemek využít k založení užitkové zahrady založené na přírodních principech s co nejmenšími náklady. Náš cíl je vytvořit nízkorozpočtovou jedlou a živou zahradu, která bude sloužit k pěstování zeleniny, ovoce, drobných bobulovin, léčivých bylinek a květin. Současně usilujeme vysázením keřů a založením květnatých louček přilákat do zahrady ptáky, hmyz a drobné živočichy. Všechna činnost bude v souladu s ekologickými principy bez použití chemie a s udržitelností pro další generace. Projekt je financován z nerozděleného zisku skupiny APF GROUP. Realizací tohoto projektu dosáhneme výrazného dlouhodobého zhodnocení pozemku ve vlastnictví skupiny APF GROUP.

O vývoji projektu Vás budeme průběžně informovat.

Děkujeme Vám tímto za dosavadní spolupráci a důvěru.