Člen skupiny APF GROUP
LIKVIDNÍ FINANČNÍ REZERVA SKUPINY APF GROUP: 17 213 475 KČ (K 11.5.2023)

Informace o vlastních obchodech společnosti

Vážení klienti,

v rámci transparentnosti vám tímto přinášíme informace o vlastních obchodech společnosti Agrární půdní fond s.r.o. a její majitelky za rok 2021.

Společnost APF prodala pozemky v celkové hodnotě 6 269 tis.Kč (17 obchodů) s průměrnou hrubou ziskovostí 29,24 %.

Majitelka společnosti prodala pozemky v celkové hodnotě 7 362 tis.Kč (21 obchodů) s průměrnou hrubou ziskovostí 31,21 %.

Finanční prostředky získané prodejem pozemků APF byly použity na opětovný nákup pozemků do majetku společnosti APF, financování provozních nákladů (především marketing) a na vytvoření rezervy pro výplatu výnosů z klientských portfolií a vydaných dluhopisů. Finanční prostředky získané prodejem pozemků majitelky byly použity k navýšení základního kapitálu společnosti APF a na nákup pozemků do majetku společnosti APF.

Děkujeme Vám tímto za spolupráci.