Člen skupiny APF GROUP
LIKVIDNÍ FINANČNÍ REZERVA SKUPINY APF GROUP: 11 365 936 Kč (k 30.8.2023)

Informace o realizovaných obchodech skupiny APF GROUP za rok 2022

Vážení klienti,

již dříve jsme Vás informovali o realizovaných obchodech se zemědělskými pozemky za rok 2022 majitele skupiny APF GROUP jako fyzické osoby. Nyní přinášíme také výsledky o realizovaných obchodech samotné skupiny APF GROUP za rok 2022.

V průběhu roku 2022 byly prodány pozemky v celkové hodnotě 9.662.410 Kč s hrubým ziskem 3.008.054 Kč (45,20 % z nákupních cen). Finanční prostředky získané prodejem pozemků byly použity na další nákup pozemků do majetku skupiny APF GROUP a splacení úvěrového rámce u bankovní instituce.

Děkujeme Vám za spolupráci a důvěru.