Člen skupiny APF GROUP
LIKVIDNÍ FINANČNÍ REZERVA SKUPINY APF GROUP: 11 365 936 Kč (k 30.8.2023)

Informace o připravovaných změnách v rámci APF

Vážení klienti,

dovolujeme si vás tímto informovat o připravovaných změnách v rámci jednotlivých společností skupiny APF. Změny budou provedeny do konce září 2022.

Společnost RE Services & Investments s.r.o. jako mateřská společnost společností Agrární půdní fond s.r.o. a APF CRYPTO CR s.r.o. se přejmenovává na APF REAL ESTATE GROUP s.r.o. Současně společnost navyšuje základní kapitál na celkovou výši 500 000 Kč z nerozděleného zisku minulých let.

Společnost Agrární půdní fond s.r.o. navyšuje základní kapitál na celkovou výši 10 000 000 Kč formou kapitalizace závazku ke společníkovi.

Společnost APF CRYPTO CR s.r.o. navyšuje základní kapitál na celkovou výši 1 500 000 Kč z vlastních finančních prostředků majitele společnosti. U této společnosti byl rozšířen předmět podnikání o realitní zprostředkování se zákonným pojištěním odpovědnosti v celkové výši 20,0 milionů korun.

Aktuálně probíhá právní audit obou společností s posouzením zákonných požadavků na rozšíření předmětu podnikání o další vázané živnosti. Doporučení právního auditu budeme zavádět do konce tohoto roku.

Děkujeme Vám za důvěru a spolupráci.