Hodnocení roku 2021

Vážení klienti,

v roce 2021 jsme zrealizovali 372 obchodů v celkové hodnotě 182 842 049 Kč
s celkovou výměrou 4.429.768 m2 (443 ha).
Celkový počet obchodů ve srovnání s rokem 2020 vzrostl o 49 %.

Děkujeme tímto za důvěru a dosavadní spolupráci.