Člen skupiny APF Group
LIKVIDNÍ FINANČNÍ REZERVA SKUPINY APF GROUP: 16 115 188 KČ (K 15.3.2023)

Dluhopis APFAF 10,0/25

Vážení klienti,

sesterská společnost APF ALTERNATIVE FUND CR s.r.o. připravila pro klienty emisi dluhopisů se splatností 24 měsíců a ročním výnosem 10,0 %. Celková hodnota emise činí 23,5 mil.Kč. Nominální hodnota dluhopisu je ve výši 20.000 Kč. Výplata výnosů je čtvrtletní.

Emisní lhůta pro upisování dluhopisů začíná běžet dnem 1.2.2023 a skončí dnem 31.1.2024 s možností prodloužení.

Administraci úpisu dluhopisů zajišťuje Advokátní kancelář Ritter-Šťastný jako u předchozích emisí dluhopisů.

V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat.