Jak investovat

Základní pravidla investování s APF

  • Mějte investici plně pod kontrolou.

S námi jste po celou dobu trvání investice vlastníkem zemědělských pozemků zapsaným v katastru nemovitostí. Následný prodej pozemků je možný pouze s Vaším souhlasem v souladu s uzavřenými Všeobecnými obchodními podmínka společnosti APF. Vaše finanční prostředky ukládáte přímo do reálné investice. Snižujete tak riziku ztráty finančních prostředků související s podnikatelskou činností APF (pozemky Vám vždy zůstanou).

 

  • Buďte vždy informováni o tom, do jakých pozemků investujete dříve, než začnete investovat.

Před realizací investice od nás obdržíte návrh portfolia zemědělských pozemků s konkrétní kalkulací podle zvolené doby trvání investice k odsouhlasení. Jednotlivé pozemky si můžete prověřit prostřednictvím nahlížení do katastru nemovitostí (www.cuzk.cz).

 

  • Mějte peněžní tok související s investicí plně pod kontrolou.

Kupní cenu za nakupované zemědělské pozemky hradíte prostřednictvím úschovního účtu u spolupracující RK v souladu s uzavřenou Kupní smlouvou. Po zápisu vlastnického práva ve Váš prospěch je kupní cena uhrazena přímo na běžný účet strany prodávající.

Při následném prodeji pozemků (uzavření pozice) je postup stejný s výjimkou toho, že jste v pozici strany prodávající. Kupní cenu za prodané pozemky obdržíte na Váš běžný účet. Následně se můžete rozhodnout, zda budete získanou částku opět investovat. K opakované investici nejste smluvně vázáni.

Případné výplaty pachtovného vyplývající z uzavřených pachtovních smluv (forma zemědělského pronájmu) k jednotlivým pozemkům jsou prováděny přímo na Váš běžný účet. Převod pachtovní smlouvy na Vaši osobu (dodatek, popř. nová smlouva) je součástí poskytované služby. Pachtovné vyplácí pachtýř (zemědělský nájemce), který na pozemcích hospodaří.

 

  • Investujte s odborníky a zkušenými obchodníky s prověřenými referencemi.

Naše společnost je realitní zprostředkovatelem na základě získané vázané živnosti. Současně jsou realitními zprostředkovateli s příslušnou odbornou způsobilostí také naši obchodníci. Jsme zkušeným odborníky a obchodníky se znalostí trhu se zemědělskou půdou v ČR. Počet realizovaných obchodů a reference naleznete přímo na našich webových stránkách.

 

  • Před realizací investice detailně prostudujte podmínky daného produktu a ujistěte se, že jste jim plně porozuměli.

Každý náš produkt má svoji smluvní dokumentaci, kterou od nás obdržíte před realizací investice. Tyto dokumenty jsou volně k dispozici ke stažení na našich webových stránkách.

Dokumenty související s nákupem a prodejem pozemků jsou přebírány od spolupracující RK.

 

  • Před realizací investice si prověřte reálnost nabízeného výnosu a jeho případné zajištění.

Reálnost nabízeného výnosu Vám můžeme doložit řadou ukončených klientských obchodů, ke kterým vždy zpracováváme vyúčtování pro daňové účely. Příklady vyúčtování obchodů v různých lokalitách, výměrách, cenových úrovních, s různou dobou trvání investice Vám rádi předložíme před samotnou realizací investice. Riziku neuzavření pozice v požadované době zamezujeme uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí kupní se závazkem zpětného odkupu pozemku přímo APF s cenou zahrnující sjednaný minimální výnos. Tímto způsobem zajišťujeme výnos pro klienta v případě, pokud nedojde k prodeji pozemků prostřednictvím volného trhu (nabídka přes spolupracující RK).

 

  • Buďte pravidelně informováni o tom, co se s Vaší investici aktuálně děje.

V rámci každého procesu související s investicí (nákup, správa, prodej) jste pravidelně informování o jeho průběhu v závislosti na době trvání investice. Komunikace probíhá především prostřednictvím e-mailových zpráv. Konzultace v případě nejasností, úpravy ceny nebo podmínek pachtu probíhá telefonicky nebo korespondenčně. Snažíme se maximálně šetřit čas našich klientů a veškerou možnou komunikace řešíme bez osobního styku, pokud klient nevyžaduje jiný přístup.

 

  • Průběžně kontrolujte obsah a změny uvedené na našich webových stránkách.

S rozvojem naší společnosti průběžně aktualizujeme informace na našich webových stránkách. Zaměřte se především na Novinky, Produkty a nové nabídky v základním menu. Každý měsíc v nabídce O nás aktualizujeme počty a hodnotu zrealizovaných klientských obchodů. Pololetně přidáváme výsledky hospodaření. V případě jakýchkoliv dotazů se na nás obracejte prostřednictvím info@agrarnipudnifond.cz.

Skladba portfolia

Příklad diverzifikovaného portfolia zemědělských pozemků

Výše investice: 1.000.000 Kč

Doba trvání investice: 12 měsíců

Zajištěný výnos: 10 % p.a.

Katastrální území: Lhota u Lipníka nad Bečvou

Okres: Přerov

Druh pozemku: orná půda

Výměra: 4.599 m2

BPEJ: 34310, 34811

K pozemku je uzavřena pachtovní smlouva.

Katastrální území: Chropyně

Okres: Kroměříž

Druh pozemku: orná půda

Výměra: 3.985 m2

BPEJ: 35900

K pozemku je uzavřena pachtovní smlouva.

 

Katastrální území: Klobouky u Brna

Okres: Břeclav

Druh pozemku: orná půda

Výměra: 5.330 m2

BPEJ: 00810, 00840

K pozemku je uzavřena pachtovní smlouva.

Katastrální území: Troubky

Okres: Kroměříž

Druh pozemku: orná půda

Výměra: 5.195 m2

BPEJ: 31010

K pozemku je uzavřena pachtovní smlouva.

Katastrální území: Brumovice

Okres: Břeclav

Druh pozemku: orná půda

Výměra: 3.853 m2

BPEJ: 06100

K pozemku je uzavřena pachtovní smlouva.

Compare listings

Compare