"SECURED INVESTMENT UNDER YOUR CONTROL"

Novinky

Vážení klienti,

aktuálně připravujeme nový projekt vlastní kryptoměny APFCoin (APFC) zahrnující

blockchainovou strukturu s ambicí vstoupit na mezinárodní kryptoměnový trh.

Finanční prostředky získané prodejem kryptoměny APFC budou sloužit především k investování do zemědělských pozemků v rámci České republiky.
Pozemky budou nakupovány do vlastnictví společnosti a budou výrazným poměrem krýt hodnotu vydaných APFC.

Od 1.5.2022 zahajujeme předprodej pro všechny zájemce.
Primární kurz je stanoven na 1 APFC/1 CZK.
Minimální prodávané množství činí 250.000 APFC

V případně Vašeho zájmu o bližší informace nás můžete kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře.

Děkujeme Vám tímto za spolupráci.

Vážení klienti,

v rámci transparentnosti Vám tímto přinášíme informace o vlastních obchodech společnosti Agrární půdní fond s.r.o. a její majitelky za rok 2021.

Společnost APF prodala pozemky v celkové hodnotě 6.269 tis.Kč (17 obchodů) s průměrnou hrubou ziskovostí 29,24 %.

Majitelka společnosti prodala pozemky v celkové hodnotě 7.362 tis.Kč (21 obchodů) s průměrnou hrubou ziskovostí 31,21 %.

Finanční prostředky získané prodejem pozemků APF byly použity na opětovný nákup pozemků do majetku společnosti APF, financování provozních nákladů (především marketing) a na vytvoření rezervy pro výplatu výnosů z klientských portfolií a vydaných dluhopisů. Finanční prostředky získané prodejem pozemků majitelky byly použity k navýšení základního kapitálu společnosti APF a na nákup pozemků do majetku společnosti APF.

Děkujeme Vám tímto za spolupráci.

Vážení klienti,

v měsíci březnu jsme vykázali průměrný hrubý výnos ve výši 26,84 % bez ohledu na výši a dobu trvání investice.

Děkujeme Vám tímto za spolupráci.

Vážení klienti,
 
v měsíci březnu jsme zrealizovali 46 obchodů v celkové hodnotě 16.489.854 Kč s celkovou výměrou 357.632 m2 (35,8 ha). 
Celkově za 1.čtvrtletí roku 2022 jsme zrealizovali 131 obchodů v celkové hodnotě 72.714.182 Kč. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 vzrostl počet zrealizovaných obchodů o 40,9 % a celková hodnota obchodů vzrostla o 55,7 %.
 
Děkujeme Vám tímto za spolupráci.

Vážení klienti,

v měsíci únoru jsme vykázali průměrný hrubý výnos ve výši 24,96 % bez ohledu na výši a dobu trvání investice.

Děkujeme Vám za spolupráci.

Vážení klienti,
v měsíci lednu jsme zrealizovali 38 obchodů v celkové hodnotě 30.572.669 Kč s celkovou výměrou 592.090 m2 (59,2 ha). V měsíci únoru jsme zrealizovali 47 obchodů v celkové hodnotě 25.651.659 Kč s celkovou výměrou 571.810 m2 (57,2 ha).
 
Děkujeme Vám tímto za spolupráci.

Vážení klienti,

v letošním roce Vás budeme pravidelně informovat o výši průměrného hrubého výnosu ze všech uzavřených pozic v rámci klientských portfolií za příslušný kalendářní měsíc.

V měsíci lednu jsme vykázali průměrný hrubý výnos ve výši 22,62 % bez ohledu na výši a dobu trvání investice.

 

Děkujeme za spolupráci.

Vážení klienti,

v souladu s Emisními podmínkami dluhopisů – APFD 7,5/25 byl dne 2.2.2022 vyplacen výnos za první výnosové období a současně byla odvedena srážková daň ve výši 15 % z výnosu podle platných daňových předpisů ČR.
Současně sdělujeme, že v tomto roce ke dni 6.2.2022 byly vyplaceny v souladu se Všeobecnými obchodními podmínka APF pro produkt Dlouhodobá investice do zemědělské půdy (DIZP) výnosy v celkové výši 308.256 Kč.

Děkujeme za Vaši důvěru a spolupráci.

Vážení klienti,

v souvislosti s vývojem cen zemědělské půdy a vývojem ekonomické situace v ČR upravujeme Všeobecné obchodní podmínky pro produkt Dlouhodobá investice do zemědělské půdy (DIZP). Roční zajištěný výnos byl zvýšen na 13 %. Tyto podmínky platí od 1.2.2022 pro všechny nové investice. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Přejeme Vám mnoho úspěchů a hlavně pevné zdraví.

Vážení klienti, 

v roce 2021 jsme zrealizovali 372 obchodů v celkové hodnotě 182.842.049 Kč
s celkovou výměrou 4.429.768 m2 (443 ha).
Celkový počet obchodů ve srovnání s rokem 2020 vzrostl o 49 %.

Děkujeme tímto za důvěru a dosavadní spolupráci.

Vážení klienti,
celý tým APF Vám přeje krásné prožití svátků vánočních a mnoho zdraví, životní pohody a úspěchů v roce 2022.
Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci.

V rámci realitních služeb jsme rozšířili spolupráci se společností
BO! reality a finance s.r.o.

S platností od 3.12.2021 došlo k úpravě Všeobecných obchodních podmínek produktů APF. Změny naleznete v nabídce Produkty.

Základní kapitál společnosti Agrární půdní fond s.r.o. byl navýšen na 5.100.000 Kč

O října 2021 připravujeme přidání APF blogu na naše webové stránky pro průběžné informování klientů o realizovaných obchodech, tržních cenách, nových zakázkách a nabídkách, případně další komentáře.

Současně připravujeme nový produkt "Správa zemědělských pozemků" pro klienty, kteří již vlastní zemědělské pozemky a nemají čas ani prostor se věnovat jejich správě (pachtovní vztahy, jednání s úřady, případné odprodeje nebo nákupy).

Trápí Vás rostoucí inflace a uvažujete o investování do zemědělské půdy?

Ve spolupráci se společností Agrární půdní fond s.r.o. přinášíme informace o investování do zemědělské půdy jako vhodné alternativy bankovním produktům.

Od září 2021 jsme navázali spolupráci s platformou Busyman.cz.
Jedná se o největší online & offline platformu na propojování startupů a angel investorů v ČR.

Od září 2021 spouštíme pro naše klienty možnost úhrady kupní ceny při nákupu zemědělských pozemků v rámci našich produktů prostřednictvím následujících kryptoměn BTC, ETH, BCH, USDT, XLM, UNI, LINK a PLTC.

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete na nás obrátit prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách.

Od srpna 2021 bude k dispozici pro klienty emise dluhopisů se splatností 48 měsíců a ročním výnosem 7,5 %. Celková hodnota emise činí 25,0 mil.Kč.
Výnos bude vyplácen klientům pololetně. Nominální hodnota jednoho dluhopisu činí 100.000 Kč
Informace o podmínkách emise bude zveřejněna na našich webových stránkách.
Současně připravujeme navýšení základního kapitálu společnosti Agrární půdní fond s.r.o. na částku 2.800.000 Kč.

Ve spolupráci s Hospodářskými novinami se podílíme na letním speciálu o investování Buďte bohatší.

Jednotlivé články můžete nalézt zde:
V MĚSÍCI ČERVNU 2021 JSME OBDRŽELI OD KLIENTŮ JIŽ 700 POZITIVNÍCH REFERENCÍ Z NAŠICH ZREALIZOVANÝCH OBCHODŮ A TO ZA OBDOBÍ OD LEDNA ROKU 2018.
V měsíci květnu 2021 překročila celková hodnota zobchodovaných zemědělských pozemků našich klientů částku 500.000.000 Kč.

Investiční poptávka po zemědělské půdě roste

Investiční zemědělské pozemky se zajištěným ročním výnosem 10 %.
Vážení klienti,
 
přinášíme Vám základní přehled o obchodních aktivitách naší privátní investiční společnosti za 1.čtvrtletí roku 2021.
V tomto období jsem uzavřeli 93 obchodů se zemědělskými pozemky, což je ve srovnání se stejným obdobím minulého roku o 40 obchodů více. Celková hodnota zobchodovaných pozemků činila 46,7 mil.Kč při celkové výměře 112,9 ha.
 
Od počátku tohoto roku jsme zaznamenali výrazný nárůst poptávky po zemědělské půdě a to především u výměr do 5 ha.
Současně se zvýšil zájem klientů o investice do tohoto druhu nemovitosti (orná půda, trvalý travní porost) v hlavním zemědělských výrobních oblastech.
Růst průměrných cen zemědělské půdy v některých lokalitách ČR přesáhl 30 % (netýká se plošně celé ČR).
Aktuálně tvoříme převážně portfolia se zajištěným výnosem 10 % p.a.
v průměrné hodnotě 1,0 mil.Kč s dobou trvání investice 12 měsíců.
 
Vzhledem k situaci na trhu se zemědělskou půdou a celkovému vývoji hospodářské situace v ČR očekáváme v tomto roce tempo růstu průměrných cen zemědělské půdy vyšší než v roce 2020 (3,9 % podle zdroje farmy.cz). Zásadní vliv na další růst poptávky bude mít vývoj na trhu s nemovitostmi určenými k bydlení a vývoj měnové politiky ČNB (vývoj inflace a růst úrokových sazeb). Zemědělská půda (více než v předchozích letech) slouží především k uchování reálné hodnoty (stabilní vývoj cen) a pro konzervativní investory vhodnější alternativa uložení peněz než tradiční bankovní produkty.
 
V rámci rozšiřování služeb pro naše klienty připravujeme možnost úhrady kupní ceny za pozemky v kryptoměnách. O zavedené této novinky Vás budeme informovat.
 
Přejeme Vám mnoho zdraví a především optimismu v této komplikované době.
 

Agrární půdní fond s.r.o.

Compare listings

Compare