Emise dluhopisů

Společnost Agrární půdní fond s.r.o. připravila pro klienty, kteří nechtějí investovat přímo do zemědělské půdy, emisi dluhopisů se splatností 48 měsíců a ročním výnosem 7,5 %. Celková hodnota emise činí 25,0 mil.Kč. Nominální hodnota dluhopisu je ve výši 100.000 Kč. Emisní lhůta pro upisování dluhopisů začíná běžet dnem 1.8.2021 a skončí dnem 1.8.2022 s možností prodloužení.

Administraci úpisu dluhopisů zajišťuje Advokátní kancelář Ritter-Šťastný, Riegrova 12, 779 00 Olomouc, tel. 585229221, info@ritter-stastny.cz. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte na info@agrarnipudnifond.cz.

Aktuálně připravuje spolupráci se společností Centrum Dluhopisů s.r.o. provozující portál dluhopisy.cz.

SHRNUTÍ POPISU DLUHOPISŮ

Emitent:

Agrární půdní fond s.r.o., IČ 09182098,

se sídlem Vídeňská 255/42, Štýřice, 639 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spis. zn. C 117685

Název Dluhopisů:

Dluhopis APFD 7,5/25

LEI:

Identifikační kód ISIN:

3157000VM8Q691FRNC55

CZ0003533812

Číslo účtu Emitenta:

2402018800/2010

Jmenovitá hodnota Dluhopisu:

100.000 Kč (sto tisíc korun českých)

Forma Dluhopisů:

Cenné papíry na řad

Podoba Dluhopisů:

Listinné cenné papíry

Emisní kurz:

100 % jmenovité hodnoty Dluhopisů k Datu emise

Minimální investice:

1 (jeden) Dluhopis

Datum emise:

1. 8. 2021

Emisní lhůta:

Emisní lhůta pro upisování Dluhopisů začíná běžet dnem
1. 8. 2021 a skončí dnem 1. 8. 2022 s možností prodloužení

Dodatečná emisní lhůta:

Lze uplatnit

Předpokládaný objem Emise:

25.000.000 Kč (dvacet pět milionů korun českých)

Maximální objem Emise:

25.000.000 Kč (dvacet pět milionů korun českých)

Číslování dluhopisů:

001 až 250

Výnos:

Pevná sazba 7,5 % ročně (per annum)

Datum počátku prvního výnosového období:

1. 8. 2021

Výnosové období:

Den vzniku nároku na výplatu výnosu:

6 měsíců

vždy k 1.8. a 1.2. každého roku až do splatnosti jmenovité hodnoty

Rozhodný den pro výplatu výnosu:

K poslednímu dni výnosového období

Den předčasné splatnosti:

K termínu splatnosti výnosu

Den konečné splatnosti:

1. 8. 2025

Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty:

31. 7. 2025

Emise:

Emise zastupitelných Dluhopisů vydávaných podle těchto Emisních podmínek

Dluhopisy:

Jednotlivé dluhopisy vydávané v rámci Emise

Administrátor:

Emitent

Určená provozovna:

Agrární půdní fond s.r.o.

Žeranovská 1373/1, 796 01 Prostějov

e-mail: info@agrarnipudnifond.cz

tel.:      +420 734 154 897

Dokumenty ke stažení

Compare listings

Compare