Průměrný hrubý výnos 1/2022

Vážení klienti, v letošním roce Vás budeme pravidelně informovat o průměrném hrubém výnosu ze všech uzavřených pozic v rámci klientských portfolií za příslušný kalendářní měsíc. V měsíci lednu činil průměrný hrubý výnos 22,62 % bez ohledu na dobu trvání...

Rekapitulace klientských obchodů 2021

V roce 2021 jsme zrealizovali 372 obchodů v celkové hodnotě 182.842.049 Kč s celkovou výměrou 4.429.768 m2 (443 ha). Počet obchodů ve srovnání s rokem 2020 vzrostl o 49...

Přehled uzavřených obchodů

1.12.2021 k.ú. Letkovice, výměra 14.038 m2, cena 44,- Kč/m2 (smíšené pozemky) k.ú. Nečemice, výměra 10.565 m2, cena 147,- Kč/m2 (smíšené pozemky) 5.12.2021 k.ú. Stříbrnice u Uherského Hradiště, výměra 2.827 m2, cena 44,- Kč/m2 (smíšené pozemky) k.ú. Karlovice u Holešova, výměra 2.477 m2, cena 44,- Kč/m2 (orná půda) 6.12.2021 k.ú. Rebešovice,...

Obchody APF a majitelky společnosti

Vážení klienti, v rámci transparentnosti Vám tímto přinášíme informace o vlastních obchodech společnosti Agrární půdní fond s.r.o. a její majitelky v průběhu tohoto roku. Společnost APF prodala pozemky v celkové hodnotě 3.115 tis.Kč (7 obchodů) s průměrnou hrubou ziskovostí 23,73 % p.a. Majitelka společnosti prodala pozemky v celkové hodnotě 7.520 tis.Kč (19...

Přehled uzavřených obchodů

1.11.2021 k.ú. Ledce u Židlochovic, výměra 3.417 m2, cena 52,- Kč/m2 (orná půda) k.ú. Zdounky, výměra 5.682 m2, cena 42,- Kč/m2 (orná půda) k.ú. Vedrovice, výměra 8.300 m2, cena 47,- Kč/m2 (orná půda) k.ú. Janova Ves, výměra 3.754 m2, cena 56,- Kč/m2 (trvalý travní porost) 4.11.2021 k.ú. Svatoslav u Tišnova, výměra 4.775 m2, cena 46,- Kč/m2 (orná...

Compare listings

Compare