"ZAJIŠTĚNÁ INVESTICE POD VAŠÍ KONTROLOU"

Novinky

Základní kapitál společnosti Agrární půdní fond s.r.o. byl navýšen na 5.100.000 Kč

O října 2021 připravujeme přidání APF blogu na naše webové stránky pro průběžné informování klientů o realizovaných obchodech, tržních cenách, nových zakázkách a nabídkách, případně další komentáře.

Současně připravujeme nový produkt "Správa zemědělských pozemků" pro klienty, kteří již vlastní zemědělské pozemky a nemají čas ani prostor se věnovat jejich správě (pachtovní vztahy, jednání s úřady, případné odprodeje nebo nákupy).

Trápí Vás rostoucí inflace a uvažujete o investování do zemědělské půdy?

Ve spolupráci se společností Agrární půdní fond s.r.o. přinášíme informace o investování do zemědělské půdy jako vhodné alternativy bankovním produktům.

Od září 2021 jsme navázali spolupráci s platformou Busyman.cz.
Jedná se o největší online & offline platformu na propojování startupů a angel investorů v ČR.

Od září 2021 spouštíme pro naše klienty možnost úhrady kupní ceny při nákupu zemědělských pozemků v rámci našich produktů prostřednictvím následujících kryptoměn BTC, ETH, BCH, USDT, XLM, UNI, LINK a PLTC.

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete na nás obrátit prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách.

Od srpna 2021 bude k dispozici pro klienty emise dluhopisů se splatností 48 měsíců a ročním výnosem 7,5 %. Celková hodnota emise činí 25,0 mil.Kč.
Výnos bude vyplácen klientům pololetně. Nominální hodnota jednoho dluhopisu činí 100.000 Kč
Informace o podmínkách emise bude zveřejněna na našich webových stránkách.
Současně připravujeme navýšení základního kapitálu společnosti Agrární půdní fond s.r.o. na částku 2.800.000 Kč.

Ve spolupráci s Hospodářskými novinami se podílíme na letním speciálu o investování Buďte bohatší.

Jednotlivé články můžete nalézt zde:
V MĚSÍCI ČERVNU 2021 JSME OBDRŽELI OD KLIENTŮ JIŽ 700 POZITIVNÍCH REFERENCÍ Z NAŠICH ZREALIZOVANÝCH OBCHODŮ A TO ZA OBDOBÍ OD LEDNA ROKU 2018.
V měsíci květnu 2021 překročila celková hodnota zobchodovaných zemědělských pozemků našich klientů částku 500.000.000 Kč.

Investiční poptávka po zemědělské půdě roste

Investiční zemědělské pozemky se zajištěným ročním výnosem 10 %.
Vážení klienti,
 
přinášíme Vám základní přehled o obchodních aktivitách naší privátní investiční společnosti za 1.čtvrtletí roku 2021.
V tomto období jsem uzavřeli 93 obchodů se zemědělskými pozemky, což je ve srovnání se stejným obdobím minulého roku o 40 obchodů více. Celková hodnota zobchodovaných pozemků činila 46,7 mil.Kč při celkové výměře 112,9 ha.
 
Od počátku tohoto roku jsme zaznamenali výrazný nárůst poptávky po zemědělské půdě a to především u výměr do 5 ha.
Současně se zvýšil zájem klientů o investice do tohoto druhu nemovitosti (orná půda, trvalý travní porost) v hlavním zemědělských výrobních oblastech.
Růst průměrných cen zemědělské půdy v některých lokalitách ČR přesáhl 30 % (netýká se plošně celé ČR).
Aktuálně tvoříme převážně portfolia se zajištěným výnosem 10 % p.a.
v průměrné hodnotě 1,0 mil.Kč s dobou trvání investice 12 měsíců.
 
Vzhledem k situaci na trhu se zemědělskou půdou a celkovému vývoji hospodářské situace v ČR očekáváme v tomto roce tempo růstu průměrných cen zemědělské půdy vyšší než v roce 2020 (3,9 % podle zdroje farmy.cz). Zásadní vliv na další růst poptávky bude mít vývoj na trhu s nemovitostmi určenými k bydlení a vývoj měnové politiky ČNB (vývoj inflace a růst úrokových sazeb). Zemědělská půda (více než v předchozích letech) slouží především k uchování reálné hodnoty (stabilní vývoj cen) a pro konzervativní investory vhodnější alternativa uložení peněz než tradiční bankovní produkty.
 
V rámci rozšiřování služeb pro naše klienty připravujeme možnost úhrady kupní ceny za pozemky v kryptoměnách. O zavedené této novinky Vás budeme informovat.
 
Přejeme Vám mnoho zdraví a především optimismu v této komplikované době.
 

Agrární půdní fond s.r.o.

Compare listings

Compare