"ZAJIŠTĚNÁ INVESTICE POD VAŠÍ KONTROLOU"

Novinky

Vážení klienti,
 
přinášíme Vám pravidelné aktuální výsledky klientských obchodů. Od začátku roku 2022 jsme zrealizovali 274 obchodů v celkové hodnotě 161.941.018 Kč. V měsíci září jsme zrealizovali 20 obchodů v celkové hodnotě 18.170.286 Kč s celkovou výměrou 440.070 m2 (44,01 ha).
 
Děkujeme Vám tímto za spolupráci.

Vážení klienti,

v nabídce Výsledky hospodaření naleznete aktuální informace o struktuře klientských portfolií společnosti Agrární půdní fond s.r.o.

K datu 25.9.2022 spravuje APF zemědělské pozemky klientů v celkové hodnotě 335.013.375 Kč.

Děkujeme Vám tímto za důvěru a spolupráci.

Vážení klienti,

nedávno jsme Vás informovali prostřednictvím příspěvku v nabídce Novinky o probíhajícím právním auditu produktů společnosti Agrární půdní fond s.r.o.. Tímto zveřejňujeme závěr auditu pro hlavní produkty Investiční zemědělské pozemky (IZP), Dlouhodobá investice do zemědělské půdy (DIZP) a Individuální portfolio (IP). Tyto produkty využívá více jak 95 % našich klientů.

IZP, DIZP a IP

Popis:

Obecně postup investice popisuje na webových stránkách pomoc klientovi při výběru zemědělských pozemků ke koupi, spolupráce při nákupu zemědělských pozemků od třetí osoby. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí mezi APF a klientem s procentuálním navýšením oproti kupní smlouvě, kterou klient zemědělské pozemky nabyl. Zemědělské pozemky jsou zároveň nabízeny prostřednictvím realitní kanceláře k prodeji třetí osobě. Pokud v čase uvedeném ve smlouvě o smlouvě budoucí nedojde k prodeji zemědělských pozemků třetí osobě, je uzavřena kupní smlouva na základě smlouvy o smlouvě budoucí.

Hodnocení:

§ 3 ZPKT (č.256/2004 Sb., zákon o podnikání na kapitálových trzích) obsahuje taxativní výčet investičních nástrojů, ačkoliv společnost nazývá nákup nemovitostí investicí nejedná se o investici do investičního nástroje a ZPKT se na tuto službu nepoužije. O shromažďování majetku od veřejnosti se v tomto případě nejedná, jelikož touto službou dochází pouze k připravení podkladů k nákupu a následnému nákupu nemovitosti od klienta. APF nemá možnost jakýmkoliv způsobem disponovat s majetkem investora. Nedochází k žádné společné správě majetku klientů AFP, jelikož každý klient vlastní nemovitý majetek, nákup a prodej AFP nezprostředkovává nicméně dopomáhá s uzavřením kupních smluv prostřednictvím realitní kanceláře.

Závěr:

U této služby jsme neshledali nedostatky.

Doplňkový produkt Spoluúčast na nákupu zemědělských pozemků byl uveden na doporučení auditu do souladu se zákonem č.240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.

Dále si Vás dovolujeme informovat, že došlo k navýšení základního kapitálu společnosti APF CRYPTO CR s.r.o. na celkovou výši 1.500.000,- Kč. Aktuálně probíhá proces navýšení základního kapitálu u společnosti Agrární půdní fond s.r.o. a mateřské společnosti RE Services & Investments s.r.o. O provedení zápisu do obchodního rejstříku Vás budeme informovat.

V rámci dalšího rozvoje společnosti Agrární půdní fond s.r.o. jsme přistoupili ve spolupráci s advokátní kanceláří k zahájení procesu vydání emise dluhopisů schvalované ČNB v celkové výši 200 mil.Kč. O podmínkách připravované emise Vás budeme informovat.

Děkujeme za důvěru a spolupráci.

Vážení klienti,
 
opět Vám přinášíme aktuální výsledky klientských obchodů. Od začátku roku 2022 jsme zrealizovali 254 obchodů v celkové hodnotě 143.770.732 Kč.
V měsíci srpnu jsme zrealizovali 35 obchodů s celkovou výměrou 281.003 m² (28,1 ha).
 
 
Děkujeme Vám tímto za spolupráci.
Vážení klienti,
 
dovolujeme si Vás tímto informovat o připravovaných změnách v rámci jednotlivých společností skupiny APF. Změny budou provedeny do konce září 2022.

Společnost RE Services & Investments s.r.o. jako mateřská společnost společností Agrární půdní fond s.r.o. a APF CRYPTO CR s.r.o. se přejmenovává na APF REAL ESTATE GROUP s.r.o. Současně společnost navyšuje základní kapitál na celkovou výši 500.000 Kč z nerozděleného zisku minulých let.

Společnosti Agrární půdní fond s.r.o. navyšuje základní kapitál na celkovou výši 10.000.000 Kč formou kapitalizace závazku ke společníkovi.

Společnost APF CRYPTO CR s.r.o. navyšuje základní kapitál na celkovou výši 1.500.000 Kč z vlastních finančních prostředků majitele společnosti. U této společnosti byl rozšířen předmět podnikání o realitní zprostředkování se zákonným pojištěním odpovědnosti v celkové výši 20,0 mil.Kč.

Aktuálně probíhá právní audit obou společností s posouzením zákonných požadavků na rozšíření předmětu podnikání o další vázané živnosti. Doporučení právního auditu budeme zavádět do konce tohoto roku.
 
Děkujeme Vám za důvěru a spolupráci.
Vážení klienti,
 
v měsíci červenci jsme zrealizovali 21 obchodů v celkové hodnotě 11.636.855 Kč s celkovou výměrou 245.022 m2 (24,5 ha). 
Celkově od počátku roku 2022 jsme zrealizovali 219 obchodů v celkové hodnotě 130.949.743 Kč
 
Děkujeme Vám tímto za spolupráci.
Vážení klienti,

v souladu s Emisními podmínkami dluhopisů – APFD 7,5/25 byl dne 1.8.2022 vyplacen výnos za druhé výnosové období a současně byla odvedena srážková daň ve výši 15 % z výnosu podle platných daňových předpisů ČR.

Děkujeme za Vaši důvěru a spolupráci.
foto_1s

Vážení klienti,

v rámci skupiny APF můžete využít následující investiční produkty:

1) Reálná investice do zemědělské půdy (IZP, DIZP, IP)

2) Spoluúčast na nákupu zemědělských pozemků

3) Dluhopis APFD 7,5/25 (Agrární půdní fond s.r.o.)
 
4) Dluhopis APFCD 9,5/25 (APF CRYPTO CR s.r.o.)
 
5) APF Coin (APFC) – vlastní kryptoměna s blockchainem zaměřeným na investování do zemědělské půdy
 
V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám k dispozici.
 
Děkujeme za dosavadní spolupráci.
Vážení klienti,
v červnu meziročně stoupla inflace na 17,2 % s výhledem dalšího růstu k 20 % v následujících měsících.
Prozatím ponecháme podmínky našich produktů beze změny a budeme případně reagovat na další vývoj.
 
Děkujeme Vám tímto za spolupráci.
Vážení klienti,
 
v měsíci červnu jsme zrealizovali 32 obchodů v celkové hodnotě 29.469.674 Kč s celkovou výměrou 559.094 m2 (55,9 ha). 
Celkově za 1.pololetí roku 2022 jsme zrealizovali 198 obchodů v celkové hodnotě 119.312.888 Kč. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 vzrostl počet zrealizovaných obchodů o 11 % a celková hodnota obchodů vzrostla o 21 %.
 
Děkujeme Vám tímto za spolupráci.
Vážení klienti,

v květnu meziročně stoupla inflace na 16,0 % s výhledem dalšího růstu v následujících měsících. V letošním roce očekáváme meziroční nárůst tržních cen zemědělské půdy v ČR přesahující 20 % (v 2021 činil meziroční nárůst tržních cen 16,1 % při průměrné míře inflace za rok 2021 ve výši 3,8 %).

V souvislosti s tímto vývojem opět upravujeme obchodní podmínky našich produktů a to následovně:

1) IZP – roční zajištěný výnos je zvýšen na 16 %
2) DIZP – roční zajištěný výnos je zvýšen na 18 %
3) IP – roční zajištěný výnos je zvýšen na 18 %

Všeobecné obchodní podmínky platí od 10.6.2022 pro všechny nové investice.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.
 
Děkujeme Vám tímto za spolupráci.
Inflace

Vážení klienti,

s platností od 1.6.2022 jsme pro Vás připravili akční nabídku pro prodej dluhopisů APFD 7,5/25 v nominální hodnotě 100.000 Kč. Klienti, kteří zakoupí dluhopisy, získají jednorázovou slevu ve výši 5 % z celkové hodnoty zakoupených dluhopisů. Jedná se o formu inflační přirážky k základnímu úročení dluhopisu ve výši 7,5 % p.a. Výplata bonusu bude provedena v souladu se smlouvou o úpisu a koupi dluhopisů. Platí pouze pro úhrady provedené v Kč (nikoliv v kryptoměnách).

Akce platí do odvolání.

Aktuálně připravujeme spolupráci se společností Centrum Dluhopisů s.r.o. provozující portál dluhopisy.cz.

V případě dotazů jsme Vám k dispozici.

Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci.

Vážení klienti,

v rámci rozšiřování poskytovaných služeb jsme pro Vás připravili nový produkt Spoluúčast na nákupu zemědělských pozemků. Nabízíme tímto alternativu menším střadatelům zhodnotit finanční prostředky prostřednictvím spoluúčasti na nákupu zemědělských pozemků, která umožní společnosti Agrární půdní fond s.r.o. spolufinancovat nákup zemědělské půdy. 

Více informací naleznete na www.agrarnipudnifond.cz/produkty.

 

Těšíme se na budoucí spolupráci.

Vážení klienti,
v měsíci dubnu a květnu jsme zrealizovali 35 obchodů v celkové hodnotě 17.129.032 Kč s celkovou výměrou 364.794 m2 (36,5 ha). 
 
Děkujeme Vám tímto za spolupráci.

Vážení klienti, 

přinášíme Vám výsledky hospodaření společnosti Agrární půdní fond s.r.o. za rok 2021.

Aktualizované výsledky naleznete v nabídce Výsledky hospodaření.

Děkujeme Vám za spolupráci.

Vážení klienti,

v dubnu meziročně stoupla inflace na 14,2 % a nadále zrychluje. V souvislosti s tímto vývojem upravujeme obchodní podmínky našich produktů a to následovně:

1) KIZP – roční zajištěný výnos je zvýšen na 12 %
2) DIZP – roční zajištěný výnos je zvýšen na 15 %
3) IP – roční zajištěný výnos je zvýšen na 15 %

Všeobecné obchodní podmínky platí od 10.5.2022 pro všechny nové investice.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.
 
Děkujeme Vám tímto za spolupráci.

Vážení klienti,

aktuálně připravujeme nový projekt vlastní kryptoměny APF Coin (APFC) zahrnující

blockchainovou strukturu s ambicí vstoupit na mezinárodní kryptoměnový trh.

Finanční prostředky získané prodejem kryptoměny APFC budou sloužit především k investování do zemědělských pozemků v rámci České republiky.
Pozemky budou nakupovány do vlastnictví společnosti a budou výrazným poměrem krýt hodnotu vydaných APFC.

Od 1.5.2022 zahajujeme předprodej pro všechny zájemce.
Primární kurz je stanoven na 1 APFC/1 CZK.
Minimální prodávané množství činí 250.000 APFC

V případně Vašeho zájmu o bližší informace nás můžete kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře.

Děkujeme Vám tímto za spolupráci.

Vážení klienti,

v rámci transparentnosti Vám tímto přinášíme informace o vlastních obchodech společnosti Agrární půdní fond s.r.o. a její majitelky za rok 2021.

Společnost APF prodala pozemky v celkové hodnotě 6.269 tis.Kč (17 obchodů) s průměrnou hrubou ziskovostí 29,24 %.

Majitelka společnosti prodala pozemky v celkové hodnotě 7.362 tis.Kč (21 obchodů) s průměrnou hrubou ziskovostí 31,21 %.

Finanční prostředky získané prodejem pozemků APF byly použity na opětovný nákup pozemků do majetku společnosti APF, financování provozních nákladů (především marketing) a na vytvoření rezervy pro výplatu výnosů z klientských portfolií a vydaných dluhopisů. Finanční prostředky získané prodejem pozemků majitelky byly použity k navýšení základního kapitálu společnosti APF a na nákup pozemků do majetku společnosti APF.

Děkujeme Vám tímto za spolupráci.

Vážení klienti,

v měsíci březnu jsme vykázali průměrný hrubý výnos ve výši 26,84 % bez ohledu na výši a dobu trvání investice.

Děkujeme Vám tímto za spolupráci.

Vážení klienti,
 
v měsíci březnu jsme zrealizovali 46 obchodů v celkové hodnotě 16.489.854 Kč s celkovou výměrou 357.632 m2 (35,8 ha). 
Celkově za 1.čtvrtletí roku 2022 jsme zrealizovali 131 obchodů v celkové hodnotě 72.714.182 Kč. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 vzrostl počet zrealizovaných obchodů o 40,9 % a celková hodnota obchodů vzrostla o 55,7 %.
 
Děkujeme Vám tímto za spolupráci.

Vážení klienti,

v měsíci únoru jsme vykázali průměrný hrubý výnos ve výši 24,96 % bez ohledu na výši a dobu trvání investice.

Děkujeme Vám za spolupráci.

Vážení klienti,
v měsíci lednu jsme zrealizovali 38 obchodů v celkové hodnotě 30.572.669 Kč s celkovou výměrou 592.090 m2 (59,2 ha). V měsíci únoru jsme zrealizovali 47 obchodů v celkové hodnotě 25.651.659 Kč s celkovou výměrou 571.810 m2 (57,2 ha).
 
Děkujeme Vám tímto za spolupráci.

Vážení klienti,

v letošním roce Vás budeme pravidelně informovat o výši průměrného hrubého výnosu ze všech uzavřených pozic v rámci klientských portfolií za příslušný kalendářní měsíc.

V měsíci lednu jsme vykázali průměrný hrubý výnos ve výši 22,62 % bez ohledu na výši a dobu trvání investice.

 

Děkujeme za spolupráci.

Vážení klienti,

v souladu s Emisními podmínkami dluhopisů – APFD 7,5/25 byl dne 2.2.2022 vyplacen výnos za první výnosové období a současně byla odvedena srážková daň ve výši 15 % z výnosu podle platných daňových předpisů ČR.
Současně sdělujeme, že v tomto roce ke dni 6.2.2022 byly vyplaceny v souladu se Všeobecnými obchodními podmínka APF pro produkt Dlouhodobá investice do zemědělské půdy (DIZP) výnosy v celkové výši 308.256 Kč.

Děkujeme za Vaši důvěru a spolupráci.

Vážení klienti,

v souvislosti s vývojem cen zemědělské půdy a vývojem ekonomické situace v ČR upravujeme Všeobecné obchodní podmínky pro produkt Dlouhodobá investice do zemědělské půdy (DIZP). Roční zajištěný výnos byl zvýšen na 13 %. Tyto podmínky platí od 1.2.2022 pro všechny nové investice. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Přejeme Vám mnoho úspěchů a hlavně pevné zdraví.

Vážení klienti, 

v roce 2021 jsme zrealizovali 372 obchodů v celkové hodnotě 182.842.049 Kč
s celkovou výměrou 4.429.768 m2 (443 ha).
Celkový počet obchodů ve srovnání s rokem 2020 vzrostl o 49 %.

Děkujeme tímto za důvěru a dosavadní spolupráci.

Vážení klienti,
celý tým APF Vám přeje krásné prožití svátků vánočních a mnoho zdraví, životní pohody a úspěchů v roce 2022.
Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci.

V rámci realitních služeb jsme rozšířili spolupráci se společností
BO! reality a finance s.r.o.

S platností od 3.12.2021 došlo k úpravě Všeobecných obchodních podmínek produktů APF. Změny naleznete v nabídce Produkty.

Základní kapitál společnosti Agrární půdní fond s.r.o. byl navýšen na 5.100.000 Kč

O října 2021 připravujeme přidání APF blogu na naše webové stránky pro průběžné informování klientů o realizovaných obchodech, tržních cenách, nových zakázkách a nabídkách, případně další komentáře.

Současně připravujeme nový produkt "Správa zemědělských pozemků" pro klienty, kteří již vlastní zemědělské pozemky a nemají čas ani prostor se věnovat jejich správě (pachtovní vztahy, jednání s úřady, případné odprodeje nebo nákupy).

Trápí Vás rostoucí inflace a uvažujete o investování do zemědělské půdy?

Ve spolupráci se společností Agrární půdní fond s.r.o. přinášíme informace o investování do zemědělské půdy jako vhodné alternativy bankovním produktům.

Od září 2021 jsme navázali spolupráci s platformou Busyman.cz.
Jedná se o největší online & offline platformu na propojování startupů a angel investorů v ČR.

Od září 2021 spouštíme pro naše klienty možnost úhrady kupní ceny při nákupu zemědělských pozemků v rámci našich produktů prostřednictvím následujících kryptoměn BTC, ETH, BCH, USDT, XLM, UNI, LINK a PLTC.

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete na nás obrátit prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách.

Od srpna 2021 bude k dispozici pro klienty emise dluhopisů se splatností 48 měsíců a ročním výnosem 7,5 %. Celková hodnota emise činí 25,0 mil.Kč.
Výnos bude vyplácen klientům pololetně. Nominální hodnota jednoho dluhopisu činí 100.000 Kč
Informace o podmínkách emise bude zveřejněna na našich webových stránkách.
Současně připravujeme navýšení základního kapitálu společnosti Agrární půdní fond s.r.o. na částku 2.800.000 Kč.

Ve spolupráci s Hospodářskými novinami se podílíme na letním speciálu o investování Buďte bohatší.

Jednotlivé články můžete nalézt zde:
V MĚSÍCI ČERVNU 2021 JSME OBDRŽELI OD KLIENTŮ JIŽ 700 POZITIVNÍCH REFERENCÍ Z NAŠICH ZREALIZOVANÝCH OBCHODŮ A TO ZA OBDOBÍ OD LEDNA ROKU 2018.
V měsíci květnu 2021 překročila celková hodnota zobchodovaných zemědělských pozemků našich klientů částku 500.000.000 Kč.

Investiční poptávka po zemědělské půdě roste

Investiční zemědělské pozemky se zajištěným ročním výnosem 10 %.
Vážení klienti,
 
přinášíme Vám základní přehled o obchodních aktivitách naší privátní investiční společnosti za 1.čtvrtletí roku 2021.
V tomto období jsem uzavřeli 93 obchodů se zemědělskými pozemky, což je ve srovnání se stejným obdobím minulého roku o 40 obchodů více. Celková hodnota zobchodovaných pozemků činila 46,7 mil.Kč při celkové výměře 112,9 ha.
 
Od počátku tohoto roku jsme zaznamenali výrazný nárůst poptávky po zemědělské půdě a to především u výměr do 5 ha.
Současně se zvýšil zájem klientů o investice do tohoto druhu nemovitosti (orná půda, trvalý travní porost) v hlavním zemědělských výrobních oblastech.
Růst průměrných cen zemědělské půdy v některých lokalitách ČR přesáhl 30 % (netýká se plošně celé ČR).
Aktuálně tvoříme převážně portfolia se zajištěným výnosem 10 % p.a.
v průměrné hodnotě 1,0 mil.Kč s dobou trvání investice 12 měsíců.
 
Vzhledem k situaci na trhu se zemědělskou půdou a celkovému vývoji hospodářské situace v ČR očekáváme v tomto roce tempo růstu průměrných cen zemědělské půdy vyšší než v roce 2020 (3,9 % podle zdroje farmy.cz). Zásadní vliv na další růst poptávky bude mít vývoj na trhu s nemovitostmi určenými k bydlení a vývoj měnové politiky ČNB (vývoj inflace a růst úrokových sazeb). Zemědělská půda (více než v předchozích letech) slouží především k uchování reálné hodnoty (stabilní vývoj cen) a pro konzervativní investory vhodnější alternativa uložení peněz než tradiční bankovní produkty.
 
V rámci rozšiřování služeb pro naše klienty připravujeme možnost úhrady kupní ceny za pozemky v kryptoměnách. O zavedené této novinky Vás budeme informovat.
 
Přejeme Vám mnoho zdraví a především optimismu v této komplikované době.
 

Agrární půdní fond s.r.o.

Compare listings

Compare